Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Schneider Electric – v průmyslových komunikacích dokážeme více

Automa 6/2000

Ing. Martin Červinka,
vedoucí segmentu Automatizace, Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha

Schneider Electric – v průmyslových komunikacích dokážeme více

Dříve či později většina provozovatelů a uživatelů automatizační techniky stane před otázkou, jak vzájemně propojit instalovaná zařízení, aby bylo možné přenášet data mezi jednotlivými stanicemi, popř. podnikovými databázemi apod. Schneider Electric již mnoho let pro tyto aplikace využívá tzv. volně konfigurovatelný komunikační převodník BM85, který obsahuje čtyři sériová komunikační rozhraní a jedno komunikační rozhraní pro sběrnici ModbusPlus.

Obr. 1.

ModbusPlus
ModbusPlus je komunikační sběrnice typu LAN, určená především pro aplikace v řízení technologických procesů. Síť umožňuje hostitelským počítačům, centrálním jednotkám řízení a ostatním zdrojům dat komunikovat ve výrobním prostředí v průmyslových, energetických a jim podobných podnicích. Síť je deterministická (token-ring), podporuje až 64 adresovatelných uzlových jednotek při rychlosti přenosu dat 1 Mb/s. Typické aplikace jsou řízení datových komunikací mezi jednotlivými účastníky sítě, sběr procesních dat, programování na síti (on-line), zápis a čtení programů v řídicích systémech, připojení k hostitelským počítačům a k operátorským stanicím apod. Silnou stránkou této sběrnice je schopnost řídit v reálném čase různé jednotky, jako např. distribuované vstupy a výstupy, elektrické pohony atd., a to bez snížení výkonnosti systému vlivem smíšených přenosů programů nebo dat.

Sériová rozhraní
Sériová rozhraní převodníku mají přiřazenou paměť, což umožňuje nakonfigurovat libovolný sériový protokol pro připojení dalších zařízení. Komunikační protokol se vytváří a programuje ve speciálním softwaru Schneider Electric, který se do modulu BM85 přehraje prostřednictvím komunikačního rozhraní ModbusPlus.

K dispozici je několik typů komunikačních modulů BM85, které se odlišují jednak jednoduchým nebo redundantním (duálním) připojením na sběrnici ModbusPlus a jednak typem sériového rozhraní RS-485 nebo RS-232.

Zařízení připojené samostatně nebo v síti více zařízení na jednom sériovém rozhraní modulu BM85 umožňuje komunikovat (obr. 1):

  • se zařízeními na rychlé průmyslové sběrnici ModbusPlus,
  • s jinými zařízeními v síti na stejném sériovém rozhraní modulu BM85,
  • s jinými zařízeními připojenými přímo nebo na síti na jiném sériovém rozhraní téhož modulu BM85,
  • s jinými zařízeními na sériovém rozhraní jiného modulu BM85.

Jde tedy o využití komunikačního modulu BM85 nejen jako převodníku mezi rychlou průmyslovou sítí ModbusPlus a ostatními zařízeními na sériových komunikacích, ale také jako všestranného komunikačního mostu (bridge), přes nějž lze komunikovat v rámci libovolných sítí připojených k modulu BM85.

Ze schématu je zřejmé, že komunikační moduly umožňují připojit různá zařízení s různými komunikačními protokoly a zejména s různě nakonfigurovanými funkcemi master/slave.

Jedním z klasických příkladů je propojení nízkonapěťových a vysokonapěťových ochran v rozvodnách nn a vn k jednomu řídicímu systému či více systémům nebo k operátorským monitorovacím stanicím, popř. serveru dat. Dodavatelé ochran většinou sami nabízejí připojení svých zařízení přes tzv. koncentrátory dat na operátorské PC, kde se data zpracovávají ve speciálním softwaru. Technicky, ale v mnoha případech i cenově zajímavější je využití komunikačního převodníku (v tomto případě BM85) a přivedení dat do řídicího systému nebo do PC, kde se data přijímají pouze do OPC serveru. OPC server mimo jiné umožňuje data zpracovávat pomocí běžných nástrojů MS Office (Excel, Word apod.) nebo pomocí jiného softwaru na bázi OS Windows bez potřeby použít speciální monitorovací software.

Výhodou celého řešení je unifikace všech dílčích komunikačních protokolů řídicích systémů, operátorských stanic, frekvenčních měničů, měřidel odběru a dalších zařízení vybavených sériovou komunikací.

Celé uvedené řešení lze doplnit zmínkou, že Schneider Electric nabízí ve svém sortimentu moduly pro převod ze sériové komunikační linky Modbus, popř. již zmíněné průmyslové komunikační sběrnice ModbusPlus přímo na síť typu Ethernet TCP/IP, což opět rozšiřuje možnosti využití celého řešení.

Další informace Vám rádi poskytneme na adresách:


Schneider Electric CZ, s. r. o.

Brno
Mlýnská 70
602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7
397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13
186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz

http://www.schneider-electric.cz