Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Schneider Electric – tvoříme nový elektrický svět

číslo 12/2004

Schneider Electric – tvoříme nový elektrický svět

Dne 14. září 2004 navštívili Českou republiku Jean-Pascal Tricoire, výkonný ředitel společnosti Schneider Electric, Christian Wiest, viceprezident a výkonný ředitel Schneider Electric v Evropě, a Rune A. Johansson, výkonný ředitel Schneider Electric pro východní Evropu. Na tiskové konferenci, které se zúčastnil také Ted W. Campbell, generální ředitel Schneider Electric CZ, s. r. o., seznámili novináře s hospodářskými výsledky společnosti a s novými směry jejího rozvoje.

Obr. 1.

Základní údaje a hospodářské výsledky

Společnost Schneider Electric celosvětově zaměstnává 83 tisíc lidí. V roce 2003 dosáhla obratu 8,78 miliardy eur.

V Evropě Schneider Electric zaměstnává téměř 35 tisíc pracovníků. Má zde devadesát (z celkem 170) výrobních závodů a 180 obchodních kanceláří. Z obratu 4 miliardy eur v Evropě v roce 2003 tvořily 47 % produkty pro rozvod elektrické energie a 31 % produkty pro automatizaci a řízení. Ve zbylých 22 % měly značný podíl služby.

V České republice působí společnost Schneider Electric CZ, s. r. o., která zde nabízí výrobky a zařízení společnosti Schneider Electric. V této společnosti, jejíž hlavní sídlo je v Praze a obchodní kanceláře v Brně, Ostravě a Písku, pracuje 200 zaměstnanců. Druhou českou společností je Schneider Electric, a. s., sídlící v Písku. Je to výrobní závod, kde se vyrábějí prvky pro jištění obvodů, stykače, relé, spouštěče motorů, spínače a tlačítkové ovladače. Je zde zaměstnáno 600 pracovníků a podnik patří k nejvýznamnějším firmám v Jihočeském kraji.

Rozvoj společnosti

Jaké jsou vize rozvoje společnosti Schneider Electric? Očekává se, že budoucí svět bude stále více světem elektrické energie. Poroste její spotřeba, budou se vyvíjet nové způsoby její výroby a distribuce. Stále více budou prorůstat oblasti elektrotechniky, automatizace a telekomunikací. V průmyslu, s rostoucími nároky na pružnost výroby, bezpečnost a produktivitu, se budou zvyšovat požadavky na uplatnění automatizace. Inteligentní budovy, informační dálnice a transparentní výroba brzy budou každodenní samozřejmostí. Elektřina jako flexibilní, bezpečný a čistý druh energie bude v budoucím světě hrát rozhodující roli. Společnost Schneider Electric si proto klade za cíl být na světové špičce v oblasti rozvodu elektrické energie a v oblasti automatizace a řízení. Využívat k tomu bude především um svých zaměstnanců, inovaci, standard vysoké kvality, spolupráci s partnery, globální přítomnost na trhu, široký sortiment výrobků a způsobilost v oblasti telekomunikací a informatiky.

V současné době investuje společnost 6 % obratu do výzkumu a vývoje. Usiluje o to, obsáhnout nové segmenty trhu; k tomu využívá mnohé akvizice. Aktuálně jde především o řešení pro inteligentní budovy v oblastech elektronických zabezpečovacích systémů, měření a regulace (TAC, Andover Controls), zabezpečené napájení (MGE UPS System) a snímače pro strojní výrobu (Kavlico).

Hospodářské výsledky ve třetím čtvrtletí 2004

V současné době jsou již známy hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2004. Potvrdilo se očekávání dalšího růstu: ve srovnání s třetím čtvrtletím 2003 narostl obrat o 19,6 %. Překročen byl plánovaný růst v Severní Americe (šlo především o investice do technického vybavení průmyslových a účelových budov). Stabilní růst byl v západní Evropě. Za očekáváním zůstala východní Evropa, především pro dočasné logistické potíže v Rusku. Obrat výrazně vzrostl také v ostatních zemích světa, především v Brazílii, JAR a v Turecku.

V České republice zvýšila společnost Schneider Electric ve stejném období tržby o 56 % na 2,29 miliardy korun především díky výraznému rozšíření výrobního závodu v Písku, úspěšné integraci společnosti Lexel do obchodní části společnosti a realizaci zakázky pro datové centrum DHL v Praze-Chodově. Na konci roku 2004 společnost očekává meziroční růst tržeb kolem 52 %, čímž by se letos poprvé ve své více než desetileté historii na českém trhu přehoupla přes 3 miliardy korun obratu.

(Bk)

Inzerce zpět