Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Schneider Electric převzal firmu Invensys

Společnost Schneider Electric oznámila, že k 17. lednu 2014 dokončila převzetí firmy In­vensys plc, globálního dodavatele průmyslové automatizační techniky s rozsáhlou základnou instalovaných zařízení a výkonným, široce vy­žívaným softwarem. Schneider Electric prove­denou akvizicí významně posiluje svou pozici dodavatele kompletních systémů integrujících elektrotechniku a automatizační techniku. Spojený podnik má šanci dosáhnout unikát­ního postavení uspokojováním celkových potřeb konečných uživatelů ve výrobní sféře i v oblasti infrastruktury.

 
Vrcholní představitelé společností Schneider Electric i Ivensys jsou pevně přesvědčeni o budoucích všestranných přínosech uskuteč­něné akvizice pro zákazníky, akcionáře i za­městnance. Schneider Electric připojením společnosti Invensys dále rozšíří svou nabíd­ku v oboru průmyslové automatizace, posílí pozice v hlavních segmentech energetiky a rozšíří a zkvalitní nabídku softwaru. Osvěd­čené prostředky a know-how v oboru řízení spojitých technologických procesů, které do svazku přináší Invensys, právě doplňují akti­vity útvaru Schneider Electric Industry. Zá­kazníci tak mohu očekávat unikátní nabíd­ku co do znalosti problematiky jednotlivých odvětví, techniky i geografické dostupnosti.
 
[Tisková zpráva Schneider Electric, 17. ledna 2014.]
(sk)