Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Schneider Electric označuje automatizaci za klíčový prvek ekonomického rozvoje

Schneider Electric označuje automatizaci za klíčový prvek ekonomického rozvoje

Společnost Schneider Electric označuje automatizaci za klíčový prvek ekonomického rozvoje. Michel Crochon, výkonný viceprezident divize automatizace, na průmyslovém veletrhu Initi@tive 2007, jejž uspořádala společnost Schneider Electric v lednu v Nice (Francie), prohlásil: „Naše automatizační řešení pomáhají zákazníkům vyzbrojit se pro boj s konkurencí a zlepšit produktivitu. Naše přítomnost na lokálních trzích nám dovoluje zahrnout do nabízených řešení všechny potřeby našich klientů. Naše řešení jsou jim potom šitá na míru a plně respektují všechny jejich požadavky, což přispívá k jejich úspěchu a rozvoji.“

Obr. 1.

Obr. 1. Kompaktní programovatelný automat Modicon M340

V prezentaci přednesené na veletrhu v Nice bylo zdůrazněno, že úspěch v oboru automatizace závisí na vytvoření těsných, až důvěrných vazeb mezi dodavatelem a zákazníky. Automatizace byla označena za oblast podnikání, která přináší zisk; současně byla vyzdvižena těsná vazba mezi automatizací a energeticky úspornými technologiemi, plně respektujícími životní prostředí.

Společnost Schneider Electric nechala účastníky nahlédnout i do svých strategických plánů. Za příležitosti, jež hodlá využít, označila rostoucí asijský trh, vzrůstající poptávku po ucelených automatizačních řešeních, včetně jejich softwarové integrace do podnikových systémů řízení, a další rozvoj nabídky v oblasti řízených pohonů (motion control).

Silné stránky společnosti Schneider Electric

V oblasti řízených pohonů je společnost Schneider Electric na světové špičce v prodeji i vývoji nových produktů. Velký potenciál zde firma vidí především v energeticky úsporných řešeních. Prioritou zůstává snadné použití a integrace pohonů, dosahované mj. díky respektování mezinárodních norem a standardů. Posilovat budou expertní služby pro různé oblasti použití této techniky; především v oboru pohonů pro balicí stroje se firma Schneider Electric označuje za jednoho z největších světových dodavatelů.

Silná je také pozice firmy v nabídce systémů pro vizualizaci a operátorské řízení (HMI/SCADA). Důležitou událostí zde byla loňská akvizice australské firmy Citect, dobře známé i na našem trhu, jež podstatně rozšířila sortiment firmy Schneider Electric.

Vzorové aplikace

Nabídka ucelených řešení přispívá k vyšší efektivitě inženýrské práce při implementaci automatizační techniky v konkrétních podmínkách průmyslové výroby, v infrastruktuře nebo při řízení technického vybavení budov. Společnost Schneider Electric se soustředila na tzv. vzorové aplikace a vytvořila (zatím) jedenáct typických řídicích architektur, a to jak kompaktních, kde je veškerá řídicí technika umístěna v rozváděči, tak distribuovaných. Šest základních oblastí, pro něž jsou tyto vzorové architektury určeny, jsou: jeřáby a zdvihací stroje všeho druhu, vzduchotechnická zařízení v budovách (HVAC), zařízení pro manipulaci s materiálem (pásové dopravníky), balicí stroje, výtahy a textilní stroje.

Obr. 2.

Obr. 2. Software UAG pro jednotný návrh aplikací pro PLC a HMI/SCADA

Dalšími klíčovými oblastmi z hlediska dodávek ucelených řešení jsou pro společnost Schneider Electric např. vodárenství, včetně čistíren odpadních vod, potravinářský průmysl, automobilový průmysl nebo spalovací procesy.

Nové automatizační prostředky

Na veletrhu společnost představila také některé nové produkty, jež byly nebo budou v průběhu roku uvedeny na trh: kompaktní programovatelný automat Modicon M340 pro úlohy středního rozsahu (obr. 1), spouštěče motorů Tesys GV3, systém pro správu a ochranu motorů Tesys T, software UAG pro jednotné vytváření aplikací pro PLC a HMI/SCADA (obr. 2), diagnostický nástroj ConneXview pro analýzu sítí průmyslového Ethernetu a další. Citect předvedl nový softwarový nástroj Vijeo Citect pro operátorské řízení s integrovanými službami Web XML.

O veletrhu Initi@tive 2007

Společnost Schneider Electric na veletrhu Initi@tive 2007 představila svoje strategické plány i nové produkty přibližně čtyřem tisícům odborníků, kteří se sem sjeli z celé Evropy: od Středozemního moře k Baltu a od Atlantického oceánu až po Černé moře. Kromě přednášek a prezentací nových produktů se zde mohli seznámit i s vybranými referenčním projekty z oblasti řízení strojů (řídicí systém pro laminovací stroje používané v dřevařském průmyslu), vodárenství (řízení filtrovny pro bazény) i energetiky (řízení a regulace spalování biomasy v elektrárenském kotli).

(Bk)