Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Schneider Electric na veletrhu Amper 2005

číslo 3/2005

Schneider Electric na veletrhu Amper 2005

V letošním roce bude společnost Schneider Electric CZ, s. r. o., opět vystavovat na veletrhu Amper 2005, a to na ploše 360 m2. Expozice bude rozložena po obou stranách hlavní komunikace haly 2, s místy k jednání umístěnými na otevřených plochách patra. Již zdálky bude návštěvníky vítat a zvát globus umístěný nad uličkou. Hlavní komunikaci budou lemovat výrobkové značky – Merlin Gerin, Telemecanique, Sarel, Infra+, TAC, Thorsman, Wibe a Square D symbolicky zastřešené logem společnosti Schneider Electric.

V levé polovině – při pohledu od vchodu do haly – stánku společnosti Schneider Electric CZ budou prezentována řešení pro oblast automatizace a řízení. Prohlédnout si bude možné vše, od ucelené nabídky rozváděčů a rozvodnic, přes příklady automatizace průmyslových procesů (řízení a ochrana asynchronních motorů, úplná koordinace, výtahy, ochrana pracovního prostoru, obráběcí stroje, detekce, servopohony, stroje CNC, příklady řešení pro automatizaci a řízení, jako zapojení jednoduchých průmyslových strojů a řízení malých pump) a uplatnění produktů společnosti v infrastruktuře až po nabídku profesionálních služeb oddělení Servis. Dominantou této části bude názorná ukázka využití unikátní koncepce Transparent ReadyTM při řízení průmyslového procesu.

V pravé polovině stánku se zájemci budou moci seznámit s řešeními pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie a pro oblast slaboproudých systémů a přenosu dat. Budou zde nabídnuta řešení od monitorování a řízení rozvoden vn, přes bezpečné a plynulé napájení průmyslových instalací, řízení a automatizaci budov (zabezpečovací systémy, strukturovaná kabeláž, řídicí systémy) až po řešení pro kanceláře a komplexní řešení domovní elektroinstalace. Na nepřehlédnutelné ploše 4 m2 bude opět představena koncepce Transparent Ready, tentokrát v inteligentní budově.

Obr. 1.

Obr. 1. Měnič frekvence pro třífázové asynchronní motory Altivar 71

Vystavená řešení zdůrazní komplexnost a provázanost kvalitních produktů společnosti Schneider Electric. Mezi mnoha produkty, které společnost Schneider Electric na veletrhu představí, jistě stojí za zmínku nový měnič frekvence Altivar 71, systém rozváděčů nn Prisma Plus a komplexní řešení domovní elektroinstalace Merlin Gerin.


Altivar 71

Měniče frekvence nové generace Altivar 71 (obr. 1) jsou určeny pro obecné použití v širokém rozsahu výkonů třífázových motorů od 370 do 500 kW v napájecích soustavách od 200 až 240 a 380 až 480 V AC. Tento měnič, ve kterém jsou využity nejnovější poznatky z oblasti vektorového řízení asynchronních motorů, je určen především pro náročné pohonářské úlohy a komplexní výrobní zařízení, jako jsou např. podavače a manipulátory s materiálem, zdvihy na jeřábech, výtahy, dřevoobráběcí, textilní a balicí stroje, několikaosé výrobní linky se synchronizací otáček, pohonné systémy se sdílením momentu, navíječky, extrudéry a kalandry, drtičky, kompresory atd. Nový Altivar 71 může pracovat ve vektorovém režimu bez zpětné vazby nebo s ní, realizovanou při použití inkrementálního snímače natočení na hřídeli motoru. Kromě asynchronního režimu, jako nejčastěji používané varianty, lze změnou parametrů zvolit i synchronní režim pro motory ve speciálních aplikacích.


Prisma Plus

Nový systém Prisma Plus funguje na stejném principu jako „stará“ Prisma, nabízí ovšem několik technických novinek a velmi pěkný moderní design (obr. 2). Zároveň je přizpůsoben českým výrobcům samotných rozváděčů (rozměry, krytím, barvou, designem a ergonomií i uspořádáním katalogu a softwaru). Systémem je zde myšlen komplexní rozváděč. Tedy nejenom samotná skříň, ale vše, co k rozváděči patří, od montážní desky na přístroje, přes sběrnice a jejich držáky až po čelní panely. I nový systém Prisma Plus lze rozdělit na dvě základní skupiny: systém G a systém P.

Obr. 2.

Obr. 2. Současný design rozváděčového systému – Prisma Plus, systém G

Všechny rozváděče jsou plně typově zkoušeny podle normy IEC 60439-1 (ČSN EN 60439-1). Bylo provedeno všech sedm typových a tři kusové zkoušky. U obou nových systémů Prisma Plus je také kladen velký důraz na bezpečnost provozu a obsluhy. Proto je nový rozváděč navržen až do formy 4B, která je v EU již nyní důrazně požadována.


Komplexní řešení domovní elektroinstalace

Nabízené řešení vyniká v oblasti domovních elektroinstalací pro rekonstrukce i novostavby obytných budov, rodinných domů, chat, garáží, penzionů či rekreačních objektů nejen technickou kvalitou, ale i špičkovým designem.

Jeho pilíři jsou interiérové vypínače a zásuvky Unica ve třech vzhledových provedeních (Basic, Colors a Plus), domácí datová síť LexCom Home (zvládající jediným typem kabelu přivést telefonní linku, televizní signál či počítačová data do kterékoliv místnosti), systém modulárních přístrojů a rozvodnic Domae (jističe, proudové chrániče, kombinované proudové chrániče a svodiče přepětí ve skříňkách Mini Pragma) a systém soklových lišt TML-E (pro instalaci kompletních elektrických, datových a telefonních rozvodů). Bližší informace lze získat na adrese http://www.vypinac.cz


Hala 2, stánek C6

Všichni návštěvníci veletrhu Amper 2005 jsou srdečně zváni do expozice společnosti Schneider Electric CZ v hale 2, stánek C6.

(Schneider Electric CZ, s. r. o.)