Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Schneider Electric na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

Schneider Electric na veletrhu Amper 2004

V letošním roce bude společnost Schneider Electric CZ, s. r. o., vystavovat na veletrhu Amper 2004 na rekordní ploše 360 m2. Expozice bude netradičně rozložena po obou stranách hlavní komunikace v hale 2, s místy k jednání umístěnými na otevřených plochách patra. Nepřehlédnutelným motivem, poutajícím pozornost již z dálky, bude globus, umístěný ve výšce uprostřed nad uličkou. Ten symbolizuje celosvětové heslo společnosti Schneider Electric – Tvoříme nový elektrický svět. Značná pozornost bude také věnována jakési střeše, pod kterou jsou schovány výrobní značky společnosti Schneider Electric: Elektropřístroj Písek, Lexel, Merlin Gerin, Sarel, Square D, TAC, Telemecanique, Thorsman a Wibe.

Obr. 1.

V levé polovině stánku budou prezentována řešení pro oblast automatizace a řízení – od rozváděčů, přes příklady průmyslových procesů (řízení a ochrana asynchronních motorů, úplná koordinace, jeřábové aplikace, výtahy, automobilový průmysl, obráběcí stroje, signalizace, potravinářský průmysl, stroje CNC, kompletní řešení pro automatizaci, napájecí zdroje, řízení jednoduchých průmyslových procesů) až po uplatnění v infrastruktuře. V pravé polovině stánku bude možné se seznámit s řešeními pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie – od rozvodny, přes průmyslovou halu až po aplikace pro kanceláře a domácnosti. Vystavená řešení mají zdůraznit zejména provázanost a komplexnost jednotlivých produktů společnosti Schneider Electric. Symbolicky bude představena i tzv. substituce značky Elektropřístroj Písek značkami Telemecanique a Merlin Gerin.

Mezi mnoha produkty a řešeními, která společnost Schneider Electric na veletrhu představí, stojí určitě za zmínku nová koncepce Unity značky Telemecanique, nejpružnější domácí síť pro rozvod TV a telefonního signálu i dat jedním kabelem LexCom Home značky Lexel a produkt téže značky LexCom Office pro realizaci strukturované kabeláže v kancelářských prostorách.

Unity

Koncepce Unity značky Telemecanique představuje nové řešení systémů automatického řízení a postupů jejich projektování. Jde o soubor produktů a řešení odpovídající svými vlastnostmi nejnovějším trendům v oboru průmyslové automatizace. Unity poskytuje nové nástroje zvyšující produktivitu inženýrské práce. Základem koncepce Unity jsou garantovaná otevřenost a možnost spolupráce mezi programy ve všech fázích životního cyklu automatizačního projektu, tj. při návrhu, implementaci, provozu i údržbě automatizovaného systému (obr. 1). Obr. 2. Soubor nástrojů podle koncepce Unity svými vlastnostmi nejenže odpovídá celosvětově uznávanému standardu pro programování řídicích systémů IEC 61131-3, ale v některých pohledech jde se standardizací ještě dále. Lze jej použít pro automatizaci strojních (manufacturing), dávkových (batch) i spojitých (continuous) technologických procesů. Spolu s novými řídicími jednotkami pro systémy Modicon TSX Premium, TSX Atrium a TSX Quantum přináší Unity také nový pohled na vývoj softwaru pro řídicí systémy a jejich provoz s důrazem především na produktivitu zákazníkových výrobních zařízení. V kombinaci s již známým konceptem Transparent Ready otevírá Unity přístup ke zcela novým metodám automatizace ve vzájemné harmonické spolupráci. Na vývoji Unity se podílelo více než 400 odborníků z Francie, Německa a USA. Mezinárodní vývojový tým by měl být zárukou toho, že koncepce Unity i její prvky budou k užitku zákazníkům po celém světě.

LexCom Home

LexCom Home značky Lexel je systém strukturované kabeláže určený pro domácnosti. V současné době se již stává standardem, že podobně jako má domácnost svůj rozvod elektrické energie (jističe, kabely, vypínače, zásuvky), má také zabudovánu síť s velkou přenosovou rychlostí pro přenos telefonního a TV signálu a dat. Systém LexCome Home rozvádí všechna zmíněná média jediným typem kabelu a při použití unifikovaného datového konektoru do všech místností domácnosti (obr. 2). Obr. 3. Funkci datových zásuvek lze měnit podle potřeby rodiny, takže v jedné zásuvce je možné mít telefon, TV, satelitní TV, video, DVD, počítačová data nebo např. místní kamerový systém. Funkce konkrétní zásuvky může být změněna během jedné minuty prostým a přehledným přepojením v rozváděči. Design i barvu koncových datových zásuvek je možné přizpůsobit interiéru místnosti.

LexCom Office

LexCom Office značky Lexel je systém strukturované kabeláže pro kanceláře a administrativní budovy (obr. 3). Jde o rozsáhlý komplex výrobků – rozváděče, jejich vybavení, optické kabely a prvky, aktivní prvky pro přepojování a zpracování signálů, různé propojovací panely, montážní rámečky, konektory apod.

Hala 2, stánek C7

Všichni návštěvníci veletrhu Amper 2004 jsou srdečně zváni do expozice společnosti Schneider Electric v hale 2, stánek C7. I proto, že společnost Schneider Electric CZ nebude, podobně jako vloni, vystavovat na MSV v Brně.

(Schneider Electric CZ, s. r. o.)

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět