Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Schneider Electric na veletrhu Amper 2003

číslo 3/2003

Schneider Electric na veletrhu Amper 2003

Společnost Schneider Electric je světovým výrobcem zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci, zaměstnávajícím více než 72 000 pracovníků ve 130 zemích světa. Obr. 1. Orientuje se na čtyři klíčové segmenty trhu – energetiku, průmysl, infrastrukturu a stavebnictví. Na českém trhu nabízí výrobky a zařízení značek Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek. V tomto roce společnost slaví desáté výročí svého působení v České republice.

Letošního veletrhu Amper se, tak jako každý rok, zúčastní s ukázkou celé své široké nabídky produktů i řešení.

Ve stánku bude vymezena samostatná plocha, na které budou vystaveny novinky letošního roku.

Z oblasti průmyslové automatizace zde bude pod značkou Telemecanique představena zásadně inovovaná řada komponent pro detekci s názvem Global Detection, na kterou je aplikována patentovaná koncepce Osiconcept® (obr. 1).

Obr. 2.

Projekt zahrnuje všechny typy přístrojů pro detekci přítomnosti těles a jeho cílem je podstatně zjednodušit výběr vhodného typu přístroje. Patří sem nová indukční čidla přiblížení Osiprox, fotoelektrická čidla Osiris, mechanické polohové spínače Osiswitch a elektronické tlakové spínače Nautilus. Další novinkou z této oblasti bude motorový spouštěč Ultima (TeSys, řada U) značky Telemecanique s integrovanými řídicími funkcemi (obr. 2). Díky modulární konstrukci lze bez použití nástrojů sestavit motorový spouštěč vhodný pro jakoukoliv aplikaci.

Z oblasti rozvodu a přenosu elektrické energie budou na ploše s novinkami návštěvníkům veletrhu prezentovány modulární rozvodnice a přístroje Domae značky Merlin Gerin, určené pro obytnou zástavbu (obr. 3). Celá tato řada rozvodnic a přístrojů byla sestavena v souladu s českými a mezinárodními normami. Jednoduše se instaluje a snadno používá. Ocenění si zaslouží především její atraktivní vzhled. Poslední novinkou, kterou bude možné v této sekci vidět, je nový univerzální měřicí modul PM500 značky Merlin Gerin, určený především pro rozváděčová měření elektrických veličin (U, I, F, PF, P, E, THD atd.) rozvodných sítí až do 400 kV AC.

Ve stánku bude vystaveno i mnoho dalších výrobků a zařízení firmy Schneider Electric.

Z oblasti průmyslové automatizace to bude řada měničů frekvence Altivar 38 (pro motory 0,75 až 315 kW, 380 až 460 V), Altivar 11 (pro motory 0,18 až 2,2 kW, 230 V) a Altivar 58 (pro motory o výkonu 0,37 až 75 kW, 380 až 500 V) značky Telemecanique. Obr. 3. Dále návštěvníci budou moci zhlédnout přípojnicové vedení Canalis KDP – 20 A značky Telemecanique, umožňující při instalacích pro osvětlení dosahovat plné flexibility, a přípojnicové vedení Canalis KT – 1 000 až 5 000 A rovněž značky Telemecanique (sendvičový typ přípojnic pro velké výkony). Samozřejmě tady budou prezentovány také přístroje pro spínání a jištění TeSys značky Telemecanique – stykače 6 až 800 A ve třech řadách (řada k, řada d, řada f), motorové jističe ve třech velikostech (řada GV2, GV3, GV7) a systém Tego Power a Quickfit. Značná pozornost bude také věnována skupině bezpečnostních komponent se souhrnným názvem Preventa značky Telemecanique.

Ve zmiňované expozici nebudou chybět ani produkty z oblasti automatizační techniky značky Modicon/Telemecanique: nový řídicí systém Twido a operátorský terminál – průmyslové PC Magelis. Dále to budou pomocné přístroje pro automatizaci značky Telemecanique, např. programovatelné relé Zelio Logic, relé RS, RX a RU, elektronická časová relé Zelio Time, měřicí a kontrolní relé Zelio Control, počítadla Zelio Count a napájecí zdroje a transformátory Phaseo.

Z oblasti nízkého napětí budou v expozici k vidění pojistkové odpínače a řídicí jednotky Micrologic P značky Merlin Gerin. Vystaveny budou také rozváděče nízkého napětí – systém funkčních jednotek Prisma P do 3 200 A, Prisma GX do 630 A a výsuvný, tzv. šuplíkový systém funkčních jednotek Okken do 6 300 A. V neposlední řadě zde budou prezentovány rozváděčové systémy Sarel – systém řadových skříní Spacial 6000 a oceloplechové nástěnné rozvodnice Spacial 3D.

(Schneider Electric)

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, fax: 02/24 81 08 49

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55, fax: 05/43 42 55 54

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět