Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Schneider Electric má zájem o Citect

číslo 11/2005

Schneider Electric má zájem o Citect

Společnosti Schneider Electric a Citect oznámily, že hlavní australská pobočka Schneider Electric (Schneider Australia) a firma Citect podepsaly dohodu o vzájemném spojení. Podle dohody, jejíž vstup v platnost ještě závisí na splnění určitých podmínek, se Schneider Australia stane vlastníkem všech akcií firmy Citect. Transakce představuje částku 48 milionů eur. Firma Citect o tuto nabídku nepožádala. Spojení, dojde-li k němu, by výrazně posílilo obě smluvní strany. Společnost Schneider Electric by ke své dosavadní celkové nabídce získala rozsáhlou množinu softwarových řešení a služeb z oblastí HMI, SCADA a MES a stala by se na těchto trzích uznávanou jako nyní Citect. S produkty by získala i odbornost potřebnou k působení v klíčových odvětvích s kontinuálními a hybridními procesy, v nichž má Citect významnou pozici (doly, hutě, vodárenství, zpracování odpadních vod, potravinářství, rozvodné sítě). Obdobně by firma Citec těžila z globální působnosti společnosti Schneider Electric a její schopnosti dodávat partnerům kompletní automatizační řešení prostřednictvím celosvětové sítě. K úspěchu fúze by měly přispět i zkušenosti obou partnerů se vzájemnou spoluprací v rámci programu spolupracujících automatizačních partnerů Schneider Electric, kterého se firma Citect aktivně účastnila.
[ARC News, 21. října 2005.]

(sm)