Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

SCADA/HMI Reliance chrání před zatopením podjezdy v Istanbulu

Istanbul je největší a nejvýznamnější město v Turecku. Žije v něm téměř patnáct milionů obyvatel a je v něm registrováno více než 7,5 milionu automobilů. To má za následek časté dopravní zácpy. Aby se městu od těchto dopravních problémů ulevilo, bylo na hlavních istanbulských silnicích postaveno 62 podjezdů, které jsou vybaveny systémem automatického odčerpávání vody, která se do nich dostane během deštivých dnů. 

V období vydatných jarních a podzimních dešťů se stává, že jsou některé podjezdy zatopeny. Mezi příčiny selhání odčerpávacích systémů patří např. výpadky elektřiny, ucpaná potrubí či nefunkční čerpadla. Je-li podjezd zatopen, jsou ve velkém nebezpečí lidé, kteří jím projíždějí. Tyto problémy vznikají proto, že podjezdy nejsou dálkově monitorovány a řízeny.

Aby se předcházelo podobným katastrofám, rozhodla se istanbulská vodárenská a kanalizační správa (ISKI) pro instalaci dálkového řídicího a varovného systému ve všech ohrožených podjezdech a pro jejich centrální řízení pomocí specializovaného automatizovaného systému. Na systém byly kladeny tyto požadavky:

 • dálkové ovládání motorů a čerpadel,
 • nepřetržité monitorování výšky hladiny vody,
 • příjem bezpečnostních informací, např. pozice dveří v místnosti s motory a čerpadly,
 • integrace všech podjezdů do jednoho systému,
 • co nejkratší doba  odezvy,
 • spolehlivost a robustnost.

Firma Halici Elektronik, která je partnerem firmy Geovap a distributorem SCADA/HMI Reliance v Turecku, představila zástupcům ISKI řešení se systémem Reliance, jež splní veškeré požadavky a které bude navíc schopno:

 • odesílat zprávy SMS zodpovědným osobám v případech, kdy hladina vody dosáhne kritické hodnoty,
 • ovládat veškeré vybavení podjezdů pomocí počítačů a chytrých telefonů,
 • sledovat všechny podjezdy v jednom vizua­lizačním okně,
 • integrovat IP kamery pro dálkové monitorování podjezdů.

Poté, co byl celý systém vyzkoušen, bylo rozhodnuto o použití SCADA/HMI Reliance a následně byl objednán systém dálkového řízení, automatizovaný systém pro tři podjezdy a runtime modul Reliance 4 Server.

Firma Halici Elektronik vyrobila panely, které se skládají z těchto částí:

 • modem 3G/GPRS s anténou pro komunikaci,
 • PLC s binárními a analogovými vstupy z měřičů a spínačů s možností automatického a dálkového ovládání,
 • záložní zdroj UPS pro modem a PLC se zálohováním na tři hodiny.

Vyrobené panely byly nainstalovány v podjezdech. Všechny snímače a spínače polohy hladiny umístěné v zásobnících dešťové vody, spínače motorů a čerpadel a bezpečnostní dveřní spínače byly připojeny na vstupně-výstupní karty PLC. Zároveň firma Halici Elektronik instalovala modul Reliance 4 Server na dispečerské PC s operačním systémem Windows a internetovým připojením. Po provedení testu funkčnosti byla zajištěna bezdrátová komunikace mezi panely PLC a modulem Reliance 4 Server prostřednictvím modemu 3G/GPRS. Následně byl zaškolen příslušný personál.

V systému Reliance mohou operátoři prostřednictvím detailního spojnicového dia­gramu zobrazit veškerá důležitá data z podjezdů. Celý systém může pracovat automaticky, nebo může být ovládán manuálně. Velkou předností systému je, že každý člen personálu může odkudkoliv a přes zabezpečené spojení zobrazit řídicí obrazovku Reliance na jakémkoliv počítači nebo chytrém telefonu.

Hlavní výhodou použití systému Reliance pro zákazníka (ISKI) je možnost monitorovat a ovládat aktuální stav hladiny dešťové vody v ohrožených podjezdech. Dalším kladem pro zákazníka je skutečnost, že o případných nebezpečných situacích bude informován varovnými zprávami SMS.

Podle dosavadních zkušeností překonal protipovodňový systém v podjezdech veškerá očekávání. Od jeho zavedení Istanbulem prošlo několik menších dešťů, po nichž v jednom z podjezdů hrozilo zatopení. Na tuto situaci byl veškerý provozní a bezpečnostní personál upozorněn prostřednictvím varovné zprávy SMS, a měl tak dostatek času zamezit riziku jeho zatopení.

Blížící se vydatné podzimní deště rozhodnou o tom, zda bude tento systém instalován i v ostatních potenciálně nebezpečných podjezdech. 

Závěr

Projekt řízení a automatizace podjezdů vytvořený ve SCADA/HMI Reliance nejen umožňuje operátorovi spolehlivé dálkové ovládání, ale funguje i jako varovný a záchranný systém. Více informací o systému Reliance je možné najít na stránkách www.reliance.cz

Ahmet Özutku, HALICI Elektronik Ltd., Istanbul, Turecko

Obr. 1. V Istanbulu bylo postaveno 62 podjezdů

Obr. 2. Zatopený podjezd bez dálkového monitorování po prudkém dešti

Obr. 3. Jeden z monitorovaných podjezdů v Istanbulu

Obr. 4. Vybavení rozváděče automatizovaného systému řízení a monitorování tří podjezdů

Obr. 5. Ukázka vizualizace ve SCADA/HMI Reliance