Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

SCADA systém PROMOTIC – semináře 2010

Systém Promotic patří k zavedeným softwarovým systémům SCADA používaným nejen v České republice a na Slovensku. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvářet distribuované a otevřené aplikace v nejrůznějších oblastech průmyslu, jako je energetika, vodní hospodářství, doprava, výroba atd. V systému Promotic jsou zabudovány desítky komunikačních ovladačů pro PLC (ve variantě s rozhraním pro sériovou linku nebo Ethernet) a standardních softwarových rozhraní (např. XML, TCP/IP, HTTP, OPC, ODBC, SQL atd.) určených k propojení s dalšími softwarovými systémy (např. podnikovými informačními systémy a databázemi). Velmi využívanou funkcí systému Promotic je možnost snadno vytvářet distribuované aplikace v prostředích internet a intranet.
 
Společnost Microsys srdečně zve všechny zájemce a uživatele systému Promotic k účasti na tradičních bezplatných seminářích. Na těchto setkáních vývojoví pracovníci firmy Microsys prezentují aktuální a připravované technické novinky v systému Promotic. Účastníky zde čeká také představení nové verze Promotic s novými funkcemi a vylepšeními. Zájemci o účast na seminářích o systému Promotic mají možnost se již nyní registrovat na webové stránce www.Promotic.eu. Vzhledem k omezeným kapacitám přednáškových prostor doporučujeme zájemcům včasnou registraci. V tab. 1 jsou uvedeny termíny a místa konání seminářů.
 
Společnost Microsys, spol. s r. o., výrobce a distributor SCADA systému Promotic, se letos premiérově zúčastní veletrhu EloSys, který se bude konat 5. až 8. října 2010 v areálu Expo Center Trenčín. Všichni zájemci jsou vítáni ve stánku společnosti Microsys, kde mohou získat veškeré potřebné informace o SCADA systému Promotic.
 
Obr. 1. Software Promotic se uplatní v mnoha oblastech průmyslu
 
Tab. 1. Harmonogram seminářů Promotic v roce 2010