Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

SCADA Reliance a cyklověž v Pardubicích

V červenci letošního roku byl předán k užívání čerstvě zrekonstruovaný prostor před pardubickým nádražím. Kromě zprovoznění nového terminálu městské hromadné dopravy, položení nové dlažby či instalace městského mobiliáře byla součástí revitalizace i stavba parkovacího domu pro jízdní kola, tzv. cyklověže (obr. 1).

 Cyklověž, nebo též biketower, poskytuje službu určenou výhradně pro cyklisty. Ti si zde mohou v suchu a bezpečí za minimální poplatek uschovat nejen své kolo, ale i jeho součásti – brašnu, helmu, dětskou sedačku atd. Vizualizaci a řízení cyklověže zajišťují SCADA Reliance a PLC Siemens Simatic S7-1200. Reliance funguje jako průvodce při parkování kola. Pomocí velkého displeje nad dveřmi informuje zákazníka o volných parkovacích místech a naviguje ho k potřebným činnostem. Při samotném parkování kola zobrazuje i živý kamerový obraz z průběhu parkování uvnitř věže. Reliance informuje o stavu cyklověže i servisní organizaci. Veškeré údaje o okamžitém stavu cyklověže a průběhu provozu jsou po přihlášení přístupné prostřednictvím internetu. Reliance také vytváří statistické zprávy – reporty, které elektronickou poštou odesílá určeným příjemcům.

Mgr. Jiří Svoboda, GEOVAP, spol. s r. o.

Obr. 1. Cyklověž u pardubického nádraží

Obr. 2. Průvodce parkování – výdej kola (živý obraz kamery zakladače)