Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Sbližování světa IT a průmyslové automatizace

Akce GE Innovation Showcase, kterou pořádá společnost GE Intelligent Platforms v místech svého působení po celém světě, se uskutečnila 10. června 2012 v Praze a byly na ní představeny zajímavé vize pro budoucnost. Společnost GE Intelligent Platforms sází na sbližování světa IT a oboru průmyslové automatizace. Do automatizační techniky mají podle ní postupně pronikat nové přístupy, které v poslední době tak dramaticky změnily obor informační techniky (IT): využívání sociálních sítí (Facebook, Twitter), spolupráce při vytváření obsahu (Wikipedia) a spolupráce při programování (Top Coder). Do praxe nyní přichází nová generace odborníků, kteří jsou zvyklí využívat všechny uvedené platformy. Tito „digi­tal born“ odborníci budou přirozeně prosazovat nové přístupy také do oboru průmyslové automatizace. Na GE Innovation Showcase byly představeny nové produkty, v nichž se začínají tyto nové přístupy projevovat.

S úvodní přednáškou vystoupil Stephan V. Kozino, obchodní ředitel divize řídicích systémů pro východní Evropu společnosti GE Intelligent Platforms, který odpověděl také na několik otázek ohledně nových vizí své společnosti. 

Vize, které jste zde představil, budou zřejmě narážet na spíše konzervativní přístup odborníků v oboru průmyslové automatizace. Jakými argumenty byste je přesvědčil o perspektivě nových přístupů?

Řekl bych, že svět automatizace se mění, stejně jako se rychle mění svět IT. Jedním z jasných příkladů těchto změn jsou sociální sítě, Wikipedia, Facebook, spolupráce při programování. My věříme, že změny přijdou rychle i do automatizace.

Zvláště myšlenka spolupráce při vytváření obsahu, společné programování, může narazit na to, že firmy, které si konkurují, nebudou chtít sdílet své know-how.

My věříme, že tak, jako se to stalo ve světě IT, i v průmyslové automatizaci získá nejvíce ten, kdo nalezne nástroje pro spolupráci. Ale máte pravdu v tom, že svět automatizace je v těchto nástrojích oproti světu IT pozadu. Ale ty světy se přibližují a na GE Innovation Showcase představujeme kroky k jejich sblížení.

Další otázkou je, zda s novými přístupy neutrpí bezpečnost, která je v průmyslové automatizaci podstatná.

Ano, konzervatismus oboru průmyslové automatizace je zapříčiněn tím, že v průmyslu je bezpečnost velmi důležitým faktorem. Ale již dnes můžete bezpečně nakládat se svým bankovním účtem a se soubory obsahujícími různé dokumenty, využíváme cloud computing. Tyto nástroje se rychle vyvíjejí. Takže my věříme, že jsme schopni nabídnout techniku, která bude tak bezpečná, jak to vyžaduje průmysl. Dosud tyto přístupy nikdo v automatizaci nepoužil a my budeme první.

Jednou z myšlenek, které jste vyslovil, bylo, že vyvíjíte novou technologii a zároveň zachováte tu starou. Znamená to, že vedle výrobků založených na nové vizi, zůstanou zachovány tradiční automatizační produkty vaší firmy? Budete i nadále podporovat zákazníky, kteří budou vyžadovat tradiční produkty?

To, s čím nyní přicházíme, není revoluční, ale evoluční změna. Představujeme trendy, které povedou k lepším schopnostem nové řady našich produktů. Vnímáme všechny faktory a znepokojení v oboru automatizace, zároveň však vidíme příležitosti, které přinášejí změny ve světě IT. Na základě těchto pozorování jsme přišli se strategií, kterou již nyní naplňujeme. Už jsme učinili některé kroky a ty představujeme na letošní Innovation Showcase. Ne každý však přijme ihned naši novou koncepci. Proto budeme dodávat naši tradiční automatizační techniku, která je moderní a stále se vyvíjí. Velké množství našich výrobků je již instalováno a budeme i nadále podporovat zákazníky, kteří s nimi pracují. Zároveň budou k dispozici produkty nové generace pro zákazníky, kteří o ně projeví zájem.

Ve kterých funkcích řídicí techniky se nová vize vaší společnosti projeví?

Měníme to, co je možné měnit v oboru průmyslové automatizace. Uvádíme nyní nové řídicí jednotky a I/O moduly řady RXi schopné komunikovat po Profinetu. PACSystems® RXi je revoluční nová řídicí a počítačová platforma založená na moderní výpočetní a komunikační technice. Využívá podporu právě se objevujícího „ekosystému“ nástrojů pro cloud computing. K lepší produktivitě zákazníků přispívá propojení M2M a funkce vycházející z přirozené digitální zkušenosti. Jádrem této řady produktů je architektura COM Express s vícejádrovými procesory, takže produkty mohou být stále aktualizovány, aniž to bude mít vliv na aplikační software uživatelů. Platforma RXI poskytuje úplnou sadu velmi rychlých rozhraní včetně několika gigabitových ethernetových portů a portů USB 3.0.

Unikátní průmyslové počítače RXi dovolují provozovat přímo na stroji systémy HMI, databáze historických dat a analytické nástroje, dokonce i v nepříznivém prostředí. To usnadňuje řízení výrobních operací v reálném čase a integraci do nadřazených provozních a celopodnikových systémů řízení. Platforma RXi je krokem společnosti GE ve vývoji spolupracující automatizační platformy založené na koncepci cloud computing.

Více informací zájemci naleznou na adrese www.ge-ip.com.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Obr. 1. Stephan V. Kozino, obchodní ředitel divize řídicích systémů pro východní Evropu společnosti GE Intelligent Platforms, odpovídá na otázky pro časopis Automa