Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Sběrnice CAN se v automatizaci používá již třicet let

Letos 5. května uplyne přesně třicet let od založení CiA (CAN in Automation), mezinárodní skupiny uživatelů a výrobců komponent pro sběrnici CAN. Počátkem letošního roku předložilo toto neziskové sdružení již třetí generaci protokolu CAN k procesu mezinárodní standardizace ISO.

 

Historie a poslání skupiny CiA

Sdružení CiA, které bylo založeno šesti společnostmi a dvěma jednotlivci, vytvořilo za třicet let více než 20 000 stran dokumentů obsahujících specifikace, doporučení a aplikační poznámky pro komunitu využívající sběrnici CAN. CiA má nyní přibližně sedm set členů. V posledním roce byl dokončen vývoj prvních dokumentů CAN XL. CAN XL je třetí generace specifikace nižších vrstev sběrnice CAN. Protokol CAN XL nabízí délky datových polí od 1 do 2 048 B. Transceiver CAN SIC XL podporuje volitelně kódování PWM (Pulse Width Modulation) a může přenášet data rychlostí 10 Mb/s a více. „Hardware CAN XL je schopen provozovat starší protokoly vyšších vrstev CAN a také TCP a UDP,“ sdělil Holger Zelt­wanger, iniciátor vzniku sdružení, který od počátku působí ve funkci výkonného ředitele. Kompletní informace o svých službách a aktivitách uvádí CiA na svých webových stránkách https://www.can-cia.org/.

 

Široké uplatnění CAN

CiA je dobře známá díky vývoji specifikace komunikačních protokolů CANopen (dokument CiA 301) a CANopen FD (dokument CiA 1301) a souvisejících profilů zařízení, aplikací a rozhraní. Široce používaný je zejména profil CiA 402 pro pohony a řízení pohybu.

CANopen je komunikační protokol a specifikace profilu zařízení s otevřenou aplikační vrstvou přijatý v mnoha průmyslových odvětvích, nejen v průmyslové automatizaci. Používá se např. v lékařských přístrojích, námořní elektronice, výtazích, komerčních těžkých nákladních vozidlech, laboratorním vybavení, satelitech, kolejových vozidlech a mnoha dalších vestavěných řídicích systémech.

 

Aktuálně vydávané specifikace

Další dokumenty, konkrétně CiA 610-1, týkající se vrstvy datového spojení, a CiA 610-3, zaměřený na fyzickou vrstvu, byly předány k integraci do příštího vydání norem ISO 11898-1 (Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling) a ISO 11898-2 (Part 2: High-speed medium access unit). CiA také předložila mezinárodní standardizační organizaci ISO specifikaci CiA 604-1 CAN FD Light. Specifikuje přijímací uzel CAN FD řízený ovládacím uzlem CAN FD, který vyhovuje ISO 11898-1:2016. Specifikace CAN FD Light je zamýšlena pro snímače a akčních členy, u kterých hraje značnou roli jejich cena, jako jsou např. chytrá svítidla s LED.

 

Levné vysílače zlepšující signál

Kromě toho bude součástí příštího vydání ISO 11898-2 specifikace vysílače CiA 601-4 CAN SIC. Dokument popisuje vysílače se schopností zlepšit signál (SIC – Signal Improvement Capacibility) pomocí potlačení rezonance síťových vodičů. To umožňuje provoz CAN FD nebo CAN XL též na neoptimalizovaných sítích s hvězdicovou nebo hybridní topologií. „Škálovatelnost týkající se tří generací protokolu CAN a volitelných typů fyzické vrstvy CAN splňuje požadavky mnoha průmyslových odvětví,“ uvedl Zeltwanger. „Robustnost a spolehlivost komunikace jsou dalšími výhodami síťových řešení CAN. A cena za rozhraní CAN je také velmi rozumná.“

  Jiří Hloska