Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Sběratel – veletrh i pro techniky

číslo 8-9/2002

Sběratel – veletrh i pro techniky

Sběratelství je ušlechtilou zálibou téměř každého z nás. I když každý je v něčem odborníkem, v soukromí často bývá kutilem, fandou nebo i sběratelem. To dosvědčuje účast návštěvníků na mezinárodních specializovaných veletrzích Sběratel, každoročně pořádaných v příjemném prostředí secesního Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Asi jednu třetinu návštěvníků trvale tvoří technici.

Letošní, již 5. prodejní mezinárodní veletrh telefonních karet, numizmatiky, poštovních známek, minerálů a kuriozit Sběratel 2002 se bude konat ve dnech 13. až 15. září za rekordní účasti více než 150 vystavovatelů z 25 zemí. Je očekáváno, že opět přiláká přes 10 000 návštěvníků.

K nejzajímavějším exponátům veletrhu patří čipové telefonní karty normalizované velikosti 85,5 × 54 mm, které se staly mimořádně oblíbeným předmětem sběratelství. Představí je 25 vystavovatelů z 10 zemí. Vznikly původně jako reakce na vandalizmus, postihující mincovní telefonní automaty. Rozšířily se do celého světa a jejich princip pronikl do nejrůznějších oborů, jako je např. bankovnictví, pojišťovnictví, obchod nebo sledování docházky. V elektrotechnice a energetice slouží čipové karty např. ke kódovanému uzamykání nebezpečných prostor a rozváděčů. U nás jsou již mnoho let naprostou samozřejmostí. Český Telecom nahrazuje nyní dosavadní čipové telefonní karty novými multifunkčními čipovými kartami Trick.

Dalším silně zastoupeným oborem bude filatelie. Známky, celiny a další materiál budou nabízet poštovní správy z 12 zemí a desítky prodejců např. z Belgie, Holandska, USA, Rakouska a dalších zemí. Významný podíl má na veletrhu Sběratel numizmatika, především zásluhou zastoupení 12 mincoven z Evropy a ze zámoří. Zkrátka opět nepřijdou ani návštěvníci, kteří se zajímají o historické pohlednice, bankovky, šperky a také o trochu opomíjené sběratelské obory, např. sbírky nejrůznějších dárkových předmětů z přírodních materiálů, pocházejících zejména z Afriky.

Pořadatelé spolu s Českou poštou, Českou numizmatickou společností a dalšími organizacemi připravili řadu doplňujících akcí – příležitostná razítka a dopisnice, výstavku směnek aj. Tradiční Den OSN s příležitostným razítkem se tentokrát uskuteční až poslední den veletrhu, v neděli. Klub sběratelů kuriozit bude mít na svém stánku každý den jiný program. V pátek představí netradiční sbírky, v sobotu ukázky sbírek žen-sběratelek a neděle bude patřit Klubu železničních cestovatelů. V sobotu bude na veletrhu autogramiáda známých osobností. V hlavních sběratelských oborech poslouží návštěvníkům znalecká a pořadatelská služba. Bude vydán reprezentativní katalog v češtině, angličtině a němčině.

Expozice veletrhu budou přístupné od 10 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin. Další informace lze najít na www.ppa.cz/cz/sberatel a u pořadatele, kterým je Progres Partners Advertising s. r. o., Opletalova 55, 111 21 Praha 1, tel.: 02/24 21 39 05, fax: 02/24 21 83 12, e-mail: sberatel@ppa.cz

(vc)


Po uzávěrce: Organizátor veletrhu Sběratel ujišťuje návštěvníky, že i přes povodně, jež postihly pražské Výstaviště, bude veletrh Sběratel v původně plánovaném termínu a na plánovaném místě. Organizátorovi veletrhu ani Průmyslovému paláci na Výstavišti nebyla způsobena naštěstí žádná újma.

Inzerce zpět