Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Sanitovatelné elektronické teploměry

číslo 5/2002

Sanitovatelné elektronické teploměry

Sanitovatelné elektronické teploměry představují kompaktní systém s vyhodnocovací elektronikou a s volně programovatelnými analogovými nebo spínacími výstupy. Jsou určeny k hlídání teplot kapalných a pastovitých médií v technologických procesech, především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a spolehlivost měření teplot. Měření teplot média přicházejícího do styku se sondou elektronického teploměru musí vyhovovat přísným hygienickým požadavkům, např. certifikaci EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

Obr. 1.

a standardu 3-A (standard užívaný v mlékárenském a potravinářském průmyslu především v USA a v Japonsku). Kromě toho, že komponenty přicházející do styku s médiem jsou zhotoveny z ušlechtilých ocelí a jsou dobře čistitelné, je nutné, aby byly správně napojeny na technologický proces. Mechanické spojení je zajištěno speciálním šroubením, které tvoří společně s tyčí, v níž je uloženo vlastní čidlo teploměru, pevné spojení bez těsnění – kov na kov. Svírací mechanismus umožňuje nastavit hloubku ponoru tyče do místa, kde má být teplota média měřena. Pro zjišťování teplot v hygienicky čistých technologických zařízeních nabízí firma ifm množství speciálních řešení. Tyče senzorů s leštěným povrchem vynikají velkou odolností vůči tlaku. Přídavná montáž ponorných trubic obvykle není nutná. To nejen šetří náklady na montáž, ale také usnadňuje přenos tepla a zkracuje reakční dobu teploměru. V prostředích s extrémně velkými tlaky má uživatel k dispozici ponorné trubice v hygienickém provedení a senzory s přívodním kabelem (konstrukční řada TS).

Jmenovitá délka senzorů TT je 50 nebo 100 mm, senzorů TS 2 nebo 5 m. Měřicím prvkem je Pt 1000 (DIN EN 60751, tř. B). Teplotní rozsah je od –40 do +150 °C. Vyhodnocovací elektronika, typ TR, má sedmisegmentový displej a dva spínací výstupy nebo jeden analogový a jeden spínací výstup. K dispozici je rovněž velké množství různých adaptérů, propojovacích kabelů, ponorných trubic a montážních prvků.

(Ifm)

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět