Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Samostatné řídicí moduly ICP CON

Automa 12/2001

Ing. Michal Kahánek, AutoCont Control Systems s. r. o.

Samostatné řídicí moduly ICP CON

V předcházejících číslech časopisu Automa se čtenáři měli možnost seznámit s distribuovaným modulárním systémem ICP CON (IDAM) I-7000, určeným pro sběr technologických dat a generování řídicích signálů. Systém přenáší data po lince RS-485. Pro svou funkci potřebuje řídicí jednotku, kterou je nejčastěji průmyslový počítač nebo programovatelný automat (Programmable Logic Controller – PLC).

Firma ICP DAS, výrobce systému I-7000, nyní uvedla na trh nový programovatelný řídicí systém I-8000 a řadu kompaktních programovatelných řídicích a komunikačních modulů I-7188 a I-7520 s diskovým operačním systémem (DOS) kompatibilním s PC.

Obr. 1.

Řídicí systém I-8000
Série I-8000 je modulární síťový systém se vstupy a výstupy (I/O) připojovanými prostřednictvím vlastní lokální sběrnice nebo sítě vzdálených rozšiřujících jednotek. Skládá se tedy z řídicích jednotek, rozšiřujících jednotek, I/O modulů (obr. 1) a vlastního operačního systému. Řídicí jednotka systému I-8000 obsahuje centrální modul s procesorem, paměť RAM a ROM a standardní komunikační rozhraní, dále napájecí zdroj a I/O sběrnici se čtyřmi nebo osmi sloty pro I/O moduly (současně lze připojit I/O moduly sériové i paralelní). Řídicí jednotky mohou komunikovat po lince RS-232/485, Ethernetu nebo po sběrnici CAN. Jednotky s rozhraním pro Ethernet mohou v internetových a intranetových aplikacích využívat integrovaný webový server. Jednotky systému I-8000 mohou být použity jako inteligentní distribuované I/O rozhraní řídicích systémů vybavených standardním softwarem typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) nebo mohou být naprogramovány uživatelem jako samostatné řídicí jednotky. Pro uložení dat a programu lze použít paměti SRAM a flash, nevyžadující trvalé napájení. Všechny řídicí jednotky řady I-8000 jsou vybaveny operačním systémem MiniOS7, vyvinutým firmou ICPDAS a kompatibilním se systémy DOS, oproti kterým má mnoho vlastností užitečných ve vestavných (embedded) aplikacích: např. kratší dobu spouštění, vestavěné funkce pro diagnostiku hardwaru, přímou podporu jednotek řad I-8000 a I-7000 bez knihoven, podporu interních i výměnných paměťových zařízení atd.

Rozšiřující jednotky umožňují rozšířit počet I/O modulů připojených k řídicí jednotce. Každá rozšiřující jednotka obsahuje napájecí zdroj a sběrnici se čtyřmi, pěti, osmi nebo devíti sériovými sloty pro I/O moduly. K řídicí jednotce se rozšiřující jednotky připojují linkou RS-485 s rychlostí přenosu 115,2 kb/s.

I/O moduly jsou tzv. sériové nebo paralelní, podle typu sběrnice. Moduly s paralelní sběrnicí jsou určeny pro rychlé I/O a lze je instalovat pouze do řídicí jednotky. Sériové moduly mohou být instalovány v řídicích i rozšiřujících jednotkách.

Řídicí moduly I-7188 a I-7520
Kompaktní programovatelné řídicí moduly řady I-7188 jsou vhodné jako samostatné vestavné řídicí jednotky tam, kde se požadují velká spolehlivost, kompatibilita s PC, malé rozměry a příznivá cena. Mohou tvořit procesorové jádro výsledného zařízení. Takovýmto využitím modulů série I-7188 lze zkrátit čas potřebný pro vývoj před uvedením zařízení na trh, snížit cenu vývoje, omezit technická rizika a vytvořit tak velmi konkurenceschopné produkty. Moduly I-7188XA, I-7188XB, I-7188XC a I-7188EX se liší zejména počty komunikačních portů a digitálních I/O a použitím uživatelsky definovatelných svorek.

S nadřazeným systémem komunikují všechny moduly po sériové lince a modul I-7188EX navíc i po síti Ethernet. Všechny moduly mají rozšiřující sběrnici.

Rozšiřující sběrnice slouží k doplnění různých I/O funkcí, jako např. digitálních a analogových I/O, čítačů, časovačů, komunikačních rozhraní, rozšíření pamětí flash nebo SRAM apod. Nabízené rozšiřující desky doplňují funkce samostatných řídicích jednotek I-7188XA/XB/XC/EX podle požadavků konkrétní aplikace. Zabudovávají se přímo do pouzdra modulu. Výsledná modulární konstrukce umožňuje snadno a rychle přizpůsobit vlastnosti kompaktních řídicích modulů a popř. je dodatečně měnit: upravit počet I/O, rozšířit paměť apod. Rozšiřující sběrnici lze osadit jednou rozšiřující deskou. Nehodí-li se žádná z nabízených rozšiřujících desek, je na základě prototypových desek možné vyvinout rozšiřující desku vlastní.

Komunikační moduly I-7188Exx a  I-752x
Programovatelné komunikační moduly I-7188Exx a I-752x se uplatní tam, kde je ke společné komunikační lince vedoucí do datového centra třeba připojit několik zařízení se sériovým rozhraním (nejčastěji RS-232). Společnou linkou může být RS-485 nebo síť Ethernet. V porovnání s použitím komunikačních karet s několika porty se tím zjednoduší rozvody kabelů. Funkce modulů je závislá na firmwaru, který si uživatel může vytvořit sám v prostředí operačního systému MiniOS7, kompatibilním s DOS pro PC. K modulům lze také získat již hotový firmware pro některé nejběžnější aplikace, jako je např. adresace zařízení na lince RS-232. Na rozdíl od programovatelných řídicích modulů není většina komunikačních modulů vybavena obvodem reálného času. Díky doplnění o programovatelné řídicí moduly nabízí systém ICP CON alternativní řešení úloh, ke kterému dosud bylo nutné využívat PLC nebo PC jako řídicí jednotky.

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz