Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

S tandemem aplikátorů s termotransferovou tiskárnou se výroba nezastaví

Mnozí čtenáři znají situaci, kdy v balicím stroji došly etikety, není termotransferová tisková páska, obsluha nepohlídala spotřební materiál, a linka se proto zastavila. To je prostoj, který lze eliminovat: pomocí dvou aplikátorů na automatické lince (obr. 1) se výroba nezastaví ani při nedostatku etiket nebo jiné neočekávané chybě. Dojde k automatickému přepnutí na druhý aplikátor, aby obsluha mohla etikety doplnit nebo vyřešit chybový stav, aniž by linka musela zastavit. Je tak zabezpečena maximální produkce a ziskovost a omezují se ztráty.

Jedním z velkých problémů je prostoj pro doplnění spotřebních materiálů do jednotlivých zařízení. Tyto prostoje se mohou promítnout do konečné ceny finálního produktu, a snížit tak konkurenceschopnost.

Proto společnost Leonardo Technology přišla s nápadem zapojení dvou aplikátorů s termotransferovou tiskárnou etiket NOVEXX ALX 734 do tandemu na jedné výrobní lince. Aplikátory Novexx jsou mezi sebou propojeny a vzájemně komunikují. Aplikuje vždy jen jeden aplikátor, ale v případě chyby, výpadku, nečekané poruchy nebo nedostatku etiket dojde k automatickému přepnutí na druhý aplikátor, aby se linka nezastavila. Vše postupuje bez zásahu obsluhy, zcela automaticky a bez vynechání etikety.

Robustní termotransferové tiskárny s automatickým aplikátorem etiket NOVEXX ALX 734 jsou speciálně vyvinuté pro identifikaci výrobků v průmyslu v nepřetržitém provozu bez ohledu na množství produkce.

Vlastní aplikace etiket je jednoduchá. Jde o nabídnutí etikety z aplikátoru, která se na produkt při jeho pohybu na dopravníku přenese. Tiskový manažer je naprogramován v softwaru NiceLabel a posílá údaje do tisku před aplikací. Vždy jen jeden aktivní aplikátor přebírá funkci aplikace etikety a druhý, záložní je připraven ve správný okamžik nahradit nefunkční aplikátor.

Přínosy:

  • eliminace prostojů ve výrobě při nutném doplnění spotřebního materiálu,
  • celkové zvýšení konkurenceschopnosti zvýšením produkce,
  • velmi odolné průmyslové zařízení určené pro nepřetržitý provoz,
  • proměnná rychlost aplikace závislá na rychlosti dopravníku s detekcí produktu,
  • připojení do podnikové sítě se softwarem NiceLabel.

Čtenářům, které tandemový aplikátor zaujal, vytvoří technici společnosti Leonardo Technology „řešení na míru“.

Více informací zájemci naleznou na www.LT.cz.

(Leonardo Technology)

Obr. 1. Tandemový aplikátor na dopravníku balicí linky