Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Rychlé a spolehlivé odstranění elektrostatického náboje

Rychlé a spolehlivé odstranění elektrostatického náboje

Elektrostatický náboj povrchu výrobku a zařízení může způsobovat problémy ve výrobním procesu, které jsou spojeny např. s ulpíváním prachu, s přilnavostí materiálů, elektrickým rušením, a dokonce i s možností vzniku elektrického výboje a zažehnutí požáru. Jako jedno z řešení problémů s elektrostatickým nábojem se nabízí využití nového ionizéru řady IZS30 firmy SMC.

Elektrostatický náboj na povrchu předmětů vzniká např. při tření dvou různých materiálů, z nichž alespoň jeden je špatný vodič, kontaktem s již nabitým materiálem, indukcí nebo zasažením materiálu proudem iontů. Ionizér IZS30 odstraňuje elektrostatický náboj dodáním nedostatkových iontů (kladných nebo záporných) na povrch ionizovaného předmětu.

Ionizér může pracovat ve dvou režimech. První je pulsní stejnosměrný režim, kdy jsou střídavě emitovány kladné a záporné ionty s frekvencí 1 až 33 Hz. Frekvence závisí na vzdálenosti ionizéru od povrchu, který se má zbavit elektrostatického náboje. Druhý je stálý stejnosměrný režim, kdy jsou po zjištění polarity povrchu emitovány pouze kladně či záporně nabité ionty nutné pro neutralizaci náboje. Ionty se šíří vzduchem. Vzdálenost mezi ionizérem a neutralizovaným povrchem může být od 50 do 2 000 mm. Pro urychlení neutralizace náboje a při větší vzdálenosti mezi ionizérem a neutralizovaným povrchem (0,5 m a více) se používá externí zdroj stlačeného vzduchu, který protéká tryskami mezi elektrodami vytvářejícími kladně nebo záporně nabité ionty. Ofukování povrchu takto upraveným vzduchem způsobuje, že povrch je neutralizován během velmi krátké doby. Spotřeba vzduchu ionizéru o délce 300 mm je 20 l/min. Ionizér je k dostání v délkách od 300 do 2 300 mm s krokem 80 mm. Spotřeba ionizéru je 4 W v pracovním režimu a 2,5 W v klidovém režimu.

Ionizér IZS30 má mnoho možností využití. Je možné jej použít např. v obalovém a potravinářském průmyslu, ve vstřikovacích strojích, ve sklářském průmyslu, při výrobě elektronických zařízení a v mnoha jiných oborech, kde např. ulpívání prachových částic může znamenat kazy na výrobcích, a tím i menší efektivitu výroby. Je tedy možné jej použít pro odstranění elektrostatického náboje z PET lahví, slévárenských forem, reflektorů, filmů, skla a desek plošných spojů v elektronickém průmyslu.

(SMC Industrial Automation CZ s. r. o.)

SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.
Hudcova 78a
612 00 Brno
tel.: 541 424 611
fax: 541 218 034
e-mail: office@smc.cz
http://www.smc.cz