Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Rychlá komunikace WLAN pro rozváděče

Průmyslový přístupový bod Access Point/Client WLAN 5100 od společnosti Phoenix Contact je nové zařízení pro bezdrátovou komunikaci podle normy IEEE 802.11n pro bezdrátové sítě WLAN. Bezdrátové zařízení se třemi anténami podporuje systém přenosu MIMO (Multiple Input Multiple Output). Tento způsob přenosu dat v porovnání s běžně používanými systémy WLAN 802.11a/g značně zvyšuje spolehlivost, dosah a rychlost bezdrátové komunikace. V obou pásmech, 2,4 a 5 GHz, Access Point/Client WLAN 5100 dosahuje přenosové rychlosti až 300 Mb/s. Speciální vlastností tohoto zařízení je nová funkce řízení klastrů. Ta se používá pro centrální konfiguraci a řízení sítě WLAN. Přístupový bod je vhodný pro bezdrátový přenos dat v automatizovaných provozech a v podpůrných průmyslových systémech, jako jsou např. logistické systémy. Je také vhodný pro přepravní systémy a může být použit k propojení dílčích sítí do jednoho celku.

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz