Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Rusko-česká smíšená obchodní komora rozvíjí svou činnost

Rusko-česká smíšená obchodní komora (RČSOK) schválila vznik nové Česko-ruské rady pro inovace, jejímž cílem je podpora perspektivních společných projektů z oblasti průmyslu a energetiky. Zároveň přijala deset nových členů.

„Česká vláda se chce ve své exportní politice zaměřit na Rusko jako na jeden z prio­ritních trhů, na kterých mohou české firmy získat nové významné zakázky. Podpora rozvoje obchodních vztahů mezi konkrétními českými a ruskými firmami je přitom pro dosažení tohoto cíle naprosto klíčová. A právě na zprostředkování a rozvoj takových vztahů se zaměřuje činnost naší komory. Jsem moc rád, že po pouhých třech měsících existence má Rusko-česká smíšená obchodní komora již 21 členů, kteří navíc patří mezi nejvýznamnější firmy a organizace ve svém oboru,“ říká Vladimír Ermakov, předseda RČSOK a generální ředitel společnosti VEMEX.

,,Rusko-česká smíšená obchodní komora vytváří zcela nové příležitosti pro firmy a chce ve spojení s Hospodářskou komorou České republiky firmám usnadnit přístup na trhy obou zemí. Naším dalším cílem je propojování podnikatelských zájmů s ostatními komorami,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR a viceprezident Rusko-české obchodní komory Petr Kužel.

„Obchodní spolupráce není pouze o strojírenství, energetice nebo spotřebním zboží, ale také o službách, investicích a o vytváření nových pracovních míst. Je jedním z významných nástrojů, které firmám mohou pomoci úspěšně přežít dnešní celosvětově složité ekonomické období. RČSOK pomáhá rozvoji takové spolupráce. Jsem proto moc rád, že již po relativně krátké době existence se komoře daří získávat nové členy z řad nejvýznamnějších českých i ruských firem,“ říká obchodní rada Ruské federace v České republice Alexander Turov.              

(ed)