Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Rozváděče ABB v závodě Hyundai v Nošovicích

Když se společnost Hyundai před několika lety rozhodla postavit montážní závod na výrobu automobilů v Nošovicících, zadala projekt napájení celého výrobního areálu prostřednictvím vyššího dodavatele, firmy Takenaka, české kontraktační společnosti Elektromont Brno. Tato společnost realizuje elektroinstalace především v průmyslových objektech. Soutěž na dodávku rozváděčů 22, 6 i 0,4 kV, kompenzačních rozváděčů a speciálních softstartérů vyhrála společnost ABB. Celá dodávka byla značně rozsáhlá a zahrnovala 90 polí rozváděčů vysokého napětí, 34 silových transformátorů 22 kV/04 kV a více než 500 polí rozváděčů nízkého napětí. Celá zakázka byla zkompletována a zákazníkovi předána v roce 2008.
 
Není bez zajímavosti, že rozváděče vysokého a nízkého napětí z provenience ABB lze najít hned ve čtyřech automobilkách v České republice a Slovenské republice: Škoda Auto Mladá Boleslav, Kia Žilina, TPCA Kolín a nově právě i v závodě Huyndai Nošovice. To, že si výrobci automobilů vybrali právě rozváděče ABB, svědčí o jejich důvěře ve vysokou kvalitu a spolehlivost těchto výrobků. Stejně tak rozvádí ABB elektrickou energii např. i v pražském metru, které denně přepraví více než jeden milion pasažérů.
 
Rozváděče v závodě Hyundai si mohli odborní novináři prohlédnout při exkurzi do automobilky v Nošovicích. Současně měli možnost navštívit výrobní jednotku přístrojů a rozváděčů nízkého napětí společnosti ABB v Brně, kde jsou některé z dodávaných komponent vyráběny. Zde si prohlédli novou linku na výrobu komponent pro inteligentní rozváděče MNS iS (obr. 1). Výrobní jednotka v Brně je schopna vyrábět ty nejsložitější výrobky při dodržení všech požadavků na kvalitu, a to za přijatelnou cenu. Proto se stala výlučným dodavatelem komponent pro ostatních 28 závodů ABB na výrobu rozváděčů nn po celém světě.
 
Značný objem výroby modulů, který v blízké budoucnosti dosáhne stovek tisíc kusů za rok, vyžaduje produktivní montážní linku s moderním řízením. Linka byla přesně podle požadavků výrobního závodu vyprojektována a dodána společností FlexLink. Dalším krokem v racionalizaci výroby bude integrace průmyslového robotu na výrobu kabelových svazků.
(Bk)
 
Obr. 1. Rozváděče ABB v závodě Hyundai v Nošovicích
Obr. 2. Linka na výrobu komponent pro inteligentní rozváděče MNS iS ve výrobní jednotce přístrojů a rozváděčů nízkého napětí společnosti ABB v Brně