Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Rozšiřitelný modulární PLC ABB AC500

Modulární programovatelné automaty ABB, které patří již po mnoho let ke světové špičce, jsou neustále rozvíjeny. Článek informuje o aktuálních inovacích PLC systému AC500.
 
Programovatelné automaty (PLC) značky ABB se používají v nejrůznějších oblastech průmyslu i běžného života – při řízení technických zařízení budov, výrobních strojů, energetických zařízení (vodní, větrné a solární elektrárny, rozvodny), robotických pracovišť a manipulátorů, čističek odpadních vod, tunelů, jeřábů a výtahů, potravinářských, balicích a tiskařských strojů atd.
 
Systém PLC AC500 v současnosti představuje rozsáhlou stavebnici různých funkčních modulů, i přes svůj již značný rozsah neustále dále rozvíjenou.
 
V současné době přichází na trh další významné rozšíření systému PLC AC500. Jsou nabízeny nové procesory, které doplňují sortiment a přidávají nové funkce při úspoře nákladů. S novými procesory přichází také nová verze vývojového prostředí, která dokáže využít všechny vlastnosti nových procesorů a navíc nabízí několik zcela nových funkcí.
 

Procesory systému AC500

 
Základní charakteristiky inovované řady procesorů jsou uvedeny v tab. 1, pohled na jeden z nich je na obr. 1. Dokonale využít všechny jejich vlastnosti umožňuje nová verze vývojového prostředí PS501 V2.0.0. Podívejme se, co nového tyto procesory zejména přinášejí.
 

Protokol IEC 60870-5-104

Komunikační protokol podle standardu IEC 60870-5-104 (tzv. RTU Protocol) je určen k výměně dat s jinými zařízeními. Používá se zejména k ovládání a sledování zařízení v distribučních sítích. Programovatelný automat může pracovat jako řídicí stanice i podřízená stanice. Data jsou posílána alternativně ve třech různých módech:
  • na žádost,
  • po změně hodnot,
  • cyklicky v předvolených časových intervalech.
Spojení se konfiguruje při použití integrovaných softwarových nástrojů. Všechny potřebné úlohy jsou obsaženy ve 24 knihovních blocích, jež jsou součástí základní sestavy vývojového prostředí. Není tedy třeba nic dokupovat.
 
Není mnoho PLC, které tento protokol „umějí“ a mají ho v základních vlastnostech – navíc bezplatně!
 

Webový server

Procesory s vestavěným Ethernetem mají současně vestavěnou funkci webového serveru. Požadované zobrazení se vytvoří ve vývojovém prostředí PS501. Výsledná vizualizační aplikace se nahraje do procesoru, který má pro tento účel dostatečný paměťový prostor navíc. Konečný uživatel poté sleduje a obsluhuje vizualizaci s použitím svého standardního internetového prohlížeče. Nepotřebuje k tomu žádnou licenci ani žádný hardwarový nebo softwarový nástroj. Jde o ideální způsob umožňující sledovat a ovládat řídicí úlohy skutečně odkudkoliv, např. z hotelového pokoje při použití tzv. chytrého telefonu nebo PDA.
 

TCP/IP Socket Programming

Jde o nástroj k vytváření vlastních komunikačních protokolů založených na TCP/IP. Veškerá podpora je obsažena v integrované knihovně.
 

SNTP

Protokol pro synchronizaci času SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje PLC systému AC500 přijmout roli time-master nebo time-slave. Jako master nastavuje svůj čas podle externích zařízení (časový signál DCF77 nebo GPS). Použít časovou synchronizaci je výhodné např. k automatickému nastavování času u solárních zařízení, kde k dosažení maximálního výkonu je nutné zajistit jeho správné natočení ke Slunci, nebo pro automatické zapínání světel či klimatizačních jednotek, ke správnému datování výstražných hlášení a událostí apod.
 

Procesory AC500-eCo

 
Přírůstky jsou i mezi procesory řady AC500-eCo, „menšími bratry“ ve skupině PLC AC500. Jde o procesorové jednotky s komunikačním rozhraním Ethernet a pamětí o velikosti 128 kB (tab. 2). Rozhraní Ethernet lze využít k programování a k přenosům dat protokoly Modbus TCP a UDP.
 
Ostatní vlastnosti procesorů řady AC500-eCo zůstávají nezměněny. Jsou to:
  • bohaté rozšiřující příslušenství (např. přídavný port COM, reálný čas, slot paměťové karty SD a různé typy konektorů),
  • kompatibilita s procesory řady AC500 a možnost používat celý její sortiment modulů I/O,
  • jediné společné vývojové prostředí PS501 pro celý systém PLC AC500/AC500-eCo,
  • přenositelnost uživatelských programů mezi jednotlivými typy procesorů AC500 a AC500-eCo.
Jednotky řady AC500-eCo se tak stávají cenově velmi výhodným plnohodnotným malým PLC vhodným k použití tam, kde použít PLC bylo dříve příliš nákladné (obr. 2).
 

Vývojové prostředí PS501 V2.0

 
Nová verze vývojového prostředí PS501 se distribuuje od září 2010. Registrovaní uživatelé ji obdrží automaticky poštou (jestliže se už tak nestalo). A co nového nabízí?
 
Hlavním spouštěným souborem se nyní stává ABB Configurator. V něm se konfiguruje celý systém, moduly I/O, použité typy spojení, komunikační protokoly atd. Po dokončení konfigurace se spustí známé prostředí CoDeSys a lze začít s programováním aplikace.
 
Z dalších inovací vývojového prostředí uveďme alespoň tyto:
  • zjednodušený konfigurátor IP (IP adresa rozhraní Ethernet může být nyní nastavena také ručně s použitím tlačítek na procesorové jednotce nebo iniciativou aplikačního programu),
  • funkce multionline, což je aparát pro automatické posílání, instalaci a ladění programů on-line ve větším počtu PLC současně; tato pomůcka velmi zefektivní práci při skupinové instalaci shodných programů např. v solární energetice,
  • možnost použít obě sériová rozhraní komunikačního modulu CM574 pro linky CS31, takže celkově lze k jednomu PLC připojit až devět linek CS31.
Současně je zaručena úplná kompatibilita všech současných i starší typů hardwaru a také uživatelských programů. Další informace o celém systému lze nalézt na www.ac500.com.
 
Věříme, že všechny uvedené novinky a inovace vzbudí zájem a přispějí ke spokojenosti projektantů, uživatelů a programátorů. Více informací lze získat na adresách www.abb.cz a www.vaeprosys.cz.
(VAE ProSys s. r. o., ABB s. r. o.)
 
Obr. 1. Procesor PM573
Obr. 2. Procesor AC500-eCo typ PM564
 
Tab. 1. Základní vlastnosti inovovaných procesorů systému AC500
Tab. 2. Charakteristiky nových procesorů řady AC500-eCo (s rozhraním Ethernet)