Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Rozšířený sortiment operátorských panelů od Saia Burgess Controls

Švýcarská firma Saia Burgess Controls svou nabídku řídicí techniky již delší dobu staví na konceptu automatizačního serveru přítomného v každém z jejích programovatelných automatů řady SaiaPCD®. Koncept automatizačního serveru a na něj navázaná nabídka operátorských panelů umožňují velmi snadno realizovat moderní koncepce řízení v průmyslu, jako např. lndustry 4.0.

 
Švýcarská firma Saia Burgess Controls (SBC), která dlouhodobě patří mezi dodavatele spolehlivé automatizační techniky, přišla již v roce 2000 s novým konceptem kombinace řídicí techniky (PLC), webu a IT reprezentovaným rovnicí PLC + (web + IT) = SaiaPCD. Pro tento koncept je charakteristická přítomnost automatizačního serveru – jehož součástí je např. webový server použitelný nejen pro diagnostické účely, ale zejména k začlenění vizualizačního nástroje – do každého automatu SaiaPCD. Tyto vlastnosti umožňují velmi snadnou realizaci moderních konceptů v průmyslu, jako např. Industry 4.0, protože usnadňují místní i dálkový přístup do jednoho každého automatu.
 
Příklon ke konceptu automatizačního serveru se velmi výrazně projevil mj. změnami v sortimentu operátorských panelů (techniky HMI), kde firma SBC již ustupuje od klasických textových a grafických panelů, které byly individuálně programovány. Operátorské panely nové generace jsou z hlediska principu identické. Jejich základem je tzv. webový panel (Web Panel) se softwarem MicroBrowser, což je prohlížeč obsahu stránek vytvořených v jazyku HTML a uložených v PLC SaiaPCD. S využitím tohoto principu lze přistupovat ke stránkám HTML uloženým v PLC z téměř neomezeného počtu i typů operátorských panelů či prostřednictvím inteligentních telefonů, tabletů i stolních počítačů, aniž je nutné pořizovat drahé vizualizační prostředí (obr. 1). Obsluhující provozní pracovníci, údržba a stejně tak vedení podniku mají takto kdykoliv okamžitý přehled o stavu sledovaného či řízeného stroje nebo zařízení. V prostředí sítě Ethernet je také možné z jednoho panelu přistupovat k většímu počtu PLC.
 
Výjimečná koncepce SBC umožňuje z operátorského panelu přistupovat k webovému serveru v PLC nejen prostřednictvím rozhraní Ethernet, ale také po standardní sériové lince RS-485.
 
V aktuální nabídce operátorských panelů SBC je šest skupin produktů, jejichž základní charakteristiky jsou popsány v dalším textu.
 

SaiaPCD Web Panel MB Standard

Robustní dotykové operátorské panely řady SaiaPCD Web Panel MB Standard (obr. 2) zobrazují technologické schéma či jiné zobrazení vytvořené v prostředí SaiaPG5® Web Editor, uložené v PLC. Panel je po připojení a nastavení parametrů okamžitě schopen zobrazovat dané schéma, ovládací obrazovky, apod. bez nutnosti dalšího programování nebo dokupování drahých licencí a runtime.
 
Panely této řady jsou z výroby vybaveny takto:
 • rozhraní: Ethernet, USB, sériová linka,
 • FTP server,
 • souborový systém pro ukládání souborů,
 • displej s rozlišením WVGA (800 × 480), VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované superkondenzátorem,
 • odporová dotyková obrazovka s úhlopříčkou 5,0", 5,7", 7,0", 10,4" nebo 12,1",
 • stupeň krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C (u 7" provedení –25 až +70 °C).
 

SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC

Programovatelné webové operátorské panely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC (obr. 3) kombinují automatizační server pro vizualizaci společně s dohledovými a řídicími funkcemi do jednoho zařízení. Z výroby jsou vybaveny takto:
 • rozhraní: dvouportový ethernetový přepínač, USB, sériová linka,
 • protokoly: S-Bus, Ether S-Bus, Ether S-IO, Modbus RTU nebo TCP,
 • vestavěné PLC,
 • automatizační server (HTTP, FTP, SNMP, NTP, souborový systém, poštovní klient SMTP),
 • displej s rozlišením: VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované baterií,
 • odporová dotyková obrazovka s úhlopříčkou 5,7", 10,4" nebo 12,1",
 • krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C.
 
Panely jsou programovatelné ve vývojovém prostředí SaiaPG5.
 

SaiaPCD Web Panel MB room

Operátorské panely řady SaiaPCD Web Panel MB room jsou zcela programovatelné a designově jsou provedeny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným při řízení parametrů prostředí v místnostech (obr. 4). Výrobcem předem nastavené zobrazení může být zákaznicky upraveno v prostředí SaiaPG5 Web Editor. Panely jsou vybaveny takto:
 • rozhraní Ethernet, USB, sériová linka,
 • protokoly: S-Bus a Ether S-Bus,
 • vestavěné senzory teploty a osvětlení,
 • možnost programování v prostředí SaiaPG5 Web Editor (u modelu WT5R),
 • rozlišení WQVGA (480 × 272 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované superkondenzátorem,
 • kapacitní dotyková obrazovka typu PCAP s úhlopříčkou délky 4,3",
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C,
 • montáž do standardních instalačních krabic.
 

SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI

Panel typu SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI (obr. 5) nabízí vizualizaci a ovládání zařízení při použití předinstalované aplikace. Nabízené funkce umožňují uživateli snadno realizovat ucelené úlohy, jako např. sběr a ukládání údajů o spotřebě energií. Typicky jde např. o tzv. E-Monitor, dovolující bez dalších nákladů na programování vytvořit síť až 128 elektroměrů nebo jiných měřidel, jejichž údaje lze tak snadno sledovat, zobrazovat a ukládat k následnému zpracování.
 

Průmyslové panely Web Panel s operačním systémem WinCE a Win7e MB

Standardní průmyslové operátorské panely typu Saia Web Panel s operačním systémem WinCE nebo Win7e MB a integrovaným webovým prohlížečem Saia MicroBrowser (obr. 6) jsou určeny k realizaci operátorských rozhraní (HMI) pro ovládání strojů a zařízení v průmyslovém prostředí. Z výroby jsou vybaveny takto:
 • rozhraní: dvouportový ethernetový přepínač, USB, sériová linka,
 • webový, FTP a VNC server,
 • operační systém: Windows CE 6.0 a Windows 7e MB,
 • dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12", 15" nebo 21" a rozlišením 1 280 × 800 a 1 920 × 1 080 obrazových bodů,
 • krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C.

Semigrafické a textové operátorské panely

Nabídku webových operátorských panelů značky SBC nadále doplňují semigrafické a textové operátorské panely, což jsou standardní průmyslové panely v klasickém pojetí ovládacích terminálů (obr. 7). Jsou vhodné pro jednoduché úlohy a sériově vyráběné stroje bez požadavků na složitější grafické výstupy. Programují se pomocí standardních nástrojů dostupných ve vývojovém prostředí SaiaPG5. Připojují se výhradně způsobem bod-bod při použití sériové linky.
 

Doplňky k webovým panelům a další informace

Jako doplněk k webovým panelům značky SBC jsou k dispozici aplikace pro inteligentní telefony a tablety s operačním systémem Android nebo Apple. Tyto aplikace lze stáhnout z portálů Google Play nebo iTunes přímo do zařízení. Jejich symbolem je modrá ikona s textem SBC-MB, patrná v obrázcích obr. 2 obr. 6.
 
Další informace o operátorských panelech nabízených firmou SBC lze nalézt na webových stránkách oficiálního distributora produktů firmy SBC pro Českou republiku a Slovensko, společnosti EWWH (www.ewwh.cz).
(EWWH, s. r. o.)
 
Obr. 1. Koncept automatizačního serveru umožňuje přistupovat k PLC SaiaPCD odkudkoliv s použitím téměř libovolného zařízení
Obr. 2. Řada panelů SaiaPCD Web Panel MB Standard
Obr. 3. Programovatelné webové operátorské panely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC
Obr. 4. Panely řady SaiaPCD Web Panel MB room v designovém provedení k použití při řízení prostředí v interiérech
Obr. 5. Předem naprogramovaný panel SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI umožňuje snadno realizovat ucelené
uživatelské úlohy
Obr. 6. Standardní průmyslové panely Web Panel jsou nabízeny s operačním systémem WinCE a Win7e MB, ve třech velikostech
Obr. 7. Semigrafický operátorský panel značky SBC