Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rozšíření záruky pohonů ABB

Zákazníci, kteří si zakoupili pohony ACS550-01, ACH550-01, ACS800-01 nebo ACS880-01, nyní mohou včasnou registra­cí získat zdarma o šest měsíců delší záruční dobu, zahrnující nárok na opravu nebo vý­měnu pohonu.

 
Zaregistrovat však lze jakýkoliv typ po­honu ABB, bez ohledu na jeho velikost nebo typ použití. Jakmile je pohon zaregistrován, ABB poskytne zákazníkovi kontaktní infor­mace na servisní středisko a manuál pohonu.
 
K registraci lze využít webové rozhra­ní www.abb.com/drivereg nebo si lze stáh­nout aplikaci ABB Drive Services pro table­ty či chytré telefony s OS Android nebo iOS (z Google Play nebo Apple App). Při regis­traci je nutné vyplnit kontaktní údaje zákaz­níka, sériové číslo pohonu a základní infor­mace o typu jeho použití. V mobilní apli­kaci je navíc k dispozici funkce check my drive, která umožňuje získat informaci, kdy by měl pohon absolvovat následující pravi­delnou servisní prohlídku.
 
Registrace pohonů umožňuje firmě ABB efektivněji poskytovat servisní služby všem uživatelům svých pohonů.
(ed)