Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Rozšíření řady I/O modulů X20 o moduly pro měření teploty a elektrické energie

B&R rozšiřuje systém X20 I/O o dva nové moduly. Jeden modul je určen k měření teploty se čtyřmi odporovými snímači ve čtyřvodi­čovém zapojení a druhý k měření elektrické energie.

 
K modulu X20ATB312 pro měření teploty lze připojit až čtyři snímače teploty Pt100 odpovídající normě IEC 60751. Díky použi­tí šestnáctipólové svorkovnice X20TB1F je možné na jeden modul X20 o šířce 12,5 mm připojit všechny čtyři snímače ve čtyřvodičovém zapojení. Nový modul lze použít nejen k měření teploty odporovým senzorem Pt100 s přesností 0,01 K, ale také k měření odporu s mož­ností vlastního nastavení časo­vé konstanty vstupního filtru.
 
Modul X20AP3161 rozši­řuje nabídku modulů B&R pro měření elektrické energie. Je vy­baven třemi napěťovými vstupy pro až 3× 480 V AC a čtyřmi proudovými vstupy pro připo­jení externího transformátoru s výstupním napětím 333 mV. Modul měří činný, jalový a zdánlivý výkon a zaznamenává spotřebovanou energii, a to jednotlivě pro každou ze tří fází i pro všechny fáze společně.
 
Modul velmi přesně měří proud a napětí až do 31. harmonické. Vzhledem k jeho velké citlivosti a možnosti zapojit čtvrtý vodič je vhodný i k měření svodových proudů na nulovém vodiči.
 
Díky tomu, že modul předzpracovává vstupní signál a dále posílá jen binární data, snižuje zatížení řídicí jednotky i komunikační sítě.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com