Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rozšířené možnosti rádiové komunikace

číslo 1/2005

Rozšířené možnosti rádiové komunikace

Uzly decentralizovaného sběrnicového I/O systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 lze nyní začlenit také do rádiových komunikačních sítí podle standardu Bluetooth. Příslušné komunikační moduly, které fungují v uzlu (stanici) I/O jako jiná standardní sériová rozhraní, nahrazují sériové spojení po drátě mezi uzlem a nadřazeným systémem, popř. dvěma uzly, spojením rádiovým. Takto vybavené uzly WAGO-I/O-SYSTEM 750 je možné s výhodou použít při automatizaci v průmyslu i v budovách. Obr. 1. Se zvlášť dodávaným adaptérem lze jednoduše zajistit také komunikaci mezi uzlem a diagnostickým anebo konfiguračním nástrojem (no­tebook, PDA) či využít komunikační rozhraní uzlu k přístupu ke všem datům na instalované sběrnici.

Bezdrátové připojení je obzvláště zajímavé v úlohách vyžadujících komunikaci s mobilními zařízeními, kde je použití vodiče nevhodné nebo nemožné. Rádiový modul Bluetooth se chová jako standardní sériový modul, používaný od roku 1995, s již připravenými knihovnami ovládacích programů. Dva moduly Bluetooth se propojují prostřednictvím aplikačního programu, a tudíž nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.

Modul Bluetooth rozšiřuje možnosti rádiové komunikace v sys­tému WAGO-I/O-SYSTEM 750, který již využívá rádiový systém En­Ocean (bezbateriové připojení vypínačů; podrobně bude představen v příštím čísle).

Wago Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.com