Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Rozšířená nabídka pomocných zařízení pro automatizaci

Automa 9/2000

Petr Bohušík,
marketing Schneider Electric CZ, s. r. o.

Rozšířená nabídka pomocných zařízení pro automatizaci

Firma Schneider Electric CZ, s. r. o., rozšiřuje nabídku o nové typy pomocných zařízení určených převážně k použití v automatizačních obvodech.

Obr. 1.

Firma Schneider Electric CZ, s. r. o., rozšířila svůj sortiment o nové typy napájecích zdrojů a relé určených zejména k použití v automatizačních obvodech. Jako novinky přicházejí na trh:

  • Phaseo – nová řada napájecích zdrojů;
  • Zelio Time – časová relé;
  • Zelio Control – kontrolní, monitorovací a hladinová relé;
  • paticová relé RU/RX.

Phaseo
Phaseo ABL6 je řada napájecích zdrojů klasické konstrukce (transformátor, usměrňovač, filtr, stabilizátor) určených k použití v obvodech SELV, PELV a IT (v obvodech rozváděčů s předepsaným bezpečnostním napájecím napětím, v izolovaných sítích a oddělených obvodech).

Phaseo ABL7 je řada spínaných napájecích zdrojů v typickém uspořádání s usměrňovačem, střídačem (s pracovním kmitočtem obvykle desítky kilohertzů), vf transformátorem, usměrňovačem a ochranami. Největší výhodou spínaných zdrojů jsou jejich rozměry, resp. parametr poměr výkonu k rozměrům (u nové řady Phaseo ABL7 je dosahováno hodnoty až 170 W/dm3), velká účinnost (okolo 90 %) a široký rozsah napájecích napětí (85 až 550 V).

Zdroje Phaseo ABL se dodávají v typizovaných výkonových řadách s výstupním proudem 2 až 40 A. Pro dosažení větších výkonů je lze řadit paralelně. Jejich výstupní obvody jsou odolné proti přetížení i zkratu. Činnost zdroje se obnoví, v závislosti na typu a nastavení, buď automaticky, nebo manuálním zásahem po kontrole obvodu obsluhou. Nové zdroje řady ABL splňují požadavky norem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a jsou zařazeny do kategorie B podle ČSN 55022 a ČSN EN 61000-3-2.

Obr. 2.

Zelio Time
Nová řada časových relé sleduje typický současný trend v oblasti automatizace – univerzálnost.

Typ RE7 je univerzální časové relé pro spínání proudu až 8 A, s časovou prodlevou nastavitelnou od 0,05 s do 300 h a širokým rozsahem napájecího napětí. Kromě vlastností, které jsou pro časová relé standardem, nabízí typ RE7 možnost nastavit časovou prodlevu vnějším potenciometrem, vnější opětné spuštění (restart) časovače a volbu ovládání vstupním napětím nebo řídicím impulsem.

Typ RE8 je ekonomickou variantou časového relé, optimalizovanou na základě typických požadavků trhu. Jde o jednofunkční typ relé s jedním rozsahem časové prodlevy a jedním nebo dvěma napájecími napětími.

Typ RE9 je polovodičové časové relé multifunkčního typu s polovodičovým výstupem spínajícím proud až 0,7 A a několika rozsahy napájecího napětí. Je určeno především pro aplikace charakteristické velkou četností spínání jako náhrada mechanických relé s jejich omezenou životností.

Zelio Control
Monitorovací a kontrolní relé řady RM4 pro kontrolu trojfázových sítí a elektrických obvodů a hladinová relé zajišťují kompletní sledování sítě, tzn. sledu fází, výpadku fáze, výskytu podpětí nebo přepětí atd. Opětovné přepnutí kontaktu po znovudosažení hodnot určených parametrů sítě lze volit jako časově zpožděné. Tato schopnost je předurčuje pro použití v aplikacích, kde je třeba zálohovat síť (např. v nemocnicích pro obvody DO, VDO). Kontrola sledu fází se využívá v technice pohonů k ochraně pohonu při výpadku fáze i k ochraně osob a majetku před ohrožením v důsledku nechtěného reverzního chodu zařízení.

Relé řady RM4 slouží k měření napětí, ale především proudů (nedostatečných i nadměrných), s možností kombinace s časovým zpožděním. Uplatní se tedy při kontrole sledovaného zařízení měřením elektrických veličin. Kontrolovanými zařízeními jsou zejména pohony, u nichž je možné nepřímo zjišťovat velikost krouticího momentu a nebezpečné odlehčení pohonu a kontrolovat funkci elektromechanických brzd a spojek. Jinou užitečnou aplikací popisovaných relé je sledování funkce např. světelných zdrojů a topných spirál.

Paticová relé RU/RX
Paticová relé RU jsou univerzální relé se třemi páry kontaktů spínajícími proud až 10 A (3p/10 A). Obsahují ochranné moduly pro omezení přepěťových špiček a jeden multifunkční časový modul. Samozřejmá je mechanická nebo světelná signalizace funkce (diodami LED).

Miniaturní relé RX (4p/5 A) je relé typu nejpoužívanějšího v obvodech průmyslové automatizace (a nejen tam).

Další informace budou zájemcům poskytnuty na adresách:

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, 24 81 08 51
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz

http://www.schneider-electric.cz
linka technické podpory (volání zdarma) 0800/166 333