Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rozšířená nabídka fotoelektrických snímačů

číslo 3/2005

Rozšířená nabídka fotoelektrických snímačů

Firma Datasensor, přední italský výrobce průmyslových fotoelektrických snímačů a bezpečnostních světelných bariér, navázala na přelomu roku spolupráci s brněnskou firmou Amtek, spol. s r. o., s cílem představit své výrobky na českém trhu. Sám výrobce není na poli průmyslových senzorů žádným nováčkem. Více než třicet let úspěšně působil na trhu pod názvem Datalogic, až do osamostatnění divize snímačů v roce 1999.

Obr. 1.

Obr. 1. Rychlé optoelektronické bariéry pro měření profilů a detekci malých a transparentních objektů

Jeho výrobky nacházejí uplatnění v oblasti průmyslové automatizace, především ve výrobních linkách, balicí technice či automatické přípravě a zpracování materiálů. Výrobní program zahrnuje kompletní sortiment fotoelektrických snímačů, senzory barev a kontrastu, optická vlákna, laserové měřiče vzdálenosti a měřicí optické bariéry (obr. 1). Neméně významnou součástí nabídky jsou bezpečnostní světelné bariéry (obr. 2) kat. 2 a kat. 4 podle normy EN 954-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci). Jako doplňkový sortiment výrobce nabízí ultrazvukové snímače a regulátory teploty.

Obr. 2.

Obr. 2. Bezpečnostní světelné závory

Jedno pouzdro pro všechny aplikace

Snímače nejrozsáhlejší typové skupiny S50 v jednotném standardním pouzdru M18 (obr. 3) poskytují všechny obvyklé funkce od běžné difuzní detekce, přes jednocestné i reflexní závory až po detekci s potlačením pozadí či popředí, včetně volby typu světla (viditelné, infračervené, laserové). Navíc jsou v tomto provedení dostupné snímače s analogovým výstupem pro měření vzdálenosti nebo s hlavicí pro optická vlákna. Neméně zajímavé jsou rychlé snímače kontrastu pracující s bílým světlem 400 až 700 nm a dobou odezvy do 100 µs, vhodné pro snímání tiskových značek. Samostatnou kapitolou jsou snímače využívající ultrafialové světlo 370 nm. Ty si snadno poradí s referenčními značkami i na velmi lesklých površích, jako jsou kov, keramika nebo sklo, a to díky integrované nastavovací proceduře Easytouch™, ovládané stiskem jediného tlačítka. Série S50 tedy beze zbytku naplňuje heslo „jedno pouzdro pro všechny aplikace„.

Obr. 3.

Obr. 3. Fotoelektrické snímače S50

Měření vzdálenosti rychlostí světla

Výrazným reprezentantem jiné oblasti snímačů je aktuální novinka ze série S80-Y. Jde o laserový snímač pro měření vzdálenosti, pracující na principu měření doby mezi vysláním a přijetím odraženého světelného paprsku. Tímto způsobem lze dosáhnout velmi přesných výsledků při zjišťování vzdálenosti objektů vybavených odrazným hranolem, a to až na vzdálenost 100 m. Každý snímač má dva prahové výstupy PNP nebo NPN, analogový výstup 4 až 20 mA a také rozhraní pro RS-485, které může být využito k dálkovému nastavení snímače i k přenosu měřených dat. Čtyřmístný displej zobrazuje jak měřenou hodnotu, tak interní parametry, nastavitelné třemi tlačítky. Doba odezvy snímače se pohybuje mezi 1 a 5 ms v závislosti na provozním režimu. Zařízení najde uplatnění zejména v dálkové detekci nebo polohovacích aplikacích např. v automatických skladech nebo v automobilovém průmyslu.

To není zdaleka všechno

Vývoj produktů firmy Datasensor se ubírá jednak cestou zdokonalování a miniaturizace klasických snímačů a jednak cestou vývoje zcela nových zařízení vyplňujících mezery na trhu. Současně však respektuje trendy snižovaní cen a zvyšování kvality, dostupnosti a užitné hodnoty výrobku. Skvělými příklady naznačených trendů jsou např. subminiaturní fotoelektrické snímače ze série Small nebo „horká“ novinka z oblasti strojového vidění – systém SCS (SmartCamera), spojující jednoduchost použití běžných snímačů s vysokou výkonností špičkových systémů, ovšem za nesrovnatelně nižší cenu. Informace o těchto výrobcích přineseme v některém z příštích čísel.

Ing. Tomáš Drobilík,
Amtek, s. r. o.

Amtek, s. r. o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: 547 125 570
fax: 547 125 556
e-mail: amtek@amtek.cz
http://www.amtek.cz