Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rozšířená diagnostika přístrojů řady Rosemount 3051S

Sada diagnostických nástrojů Advanced HART® Diagnostics Suite je nově rozšířena na provozní přístroje řady Rosemount® 3051S pro měření tlaku, průtoku a výšky hladiny. Rozšířená diagnostika jde za tradiční meze diagnostiky samotné elektroniky převodníku. Umožňuje zjistit, co se děje uvnitř zařízení a následně optimalizovat dostupnost, výkonnost a spolehlivost zařízení v závodě.
 
Nový nástroj Power Advisory Diagnostic sleduje změny elektrických charakteristik prostředí okolo elektroniky převodníku v důsledku např. průniku vody pod kryt svorek, výskytu zemních smyček, koroze materiálu svorek či nestability napájecího zdroje. Nástroj Statistical Process Monitoring oproti tomu měří a analyzuje dříve nesledovaný šum v provozním zařízení, což rozšiřuje možnosti diagnostiky např. nestability plamene v topeništi, počátku zaplavování destilační kolony, kavitace u ventilů nebo čerpadel atd. Kombinací nástrojů lze odhalit dříve nezjistitelné závady v elektrických obvodech a v mechanickém připojení převodníku, včetně ucpaného impulzního potrubí.
 
Přístroje řady Rosemount 3051S uspěly v přísném procesu certifikace funkční bezpečnosti podle normy IEC 61508 u organizace Exida. Zjištěný podíl bezpečných výpadků (SFF) ve výši 96,8 % je v dané kategorii špičkový. Kombinací těchto přístrojů s nástroji sady Advanced HART Diagnostics Suite lze vytvořit maximálně funkčně bezpečné zařízení s až desetiletým intervalem mezi ověřovacími zkouškami, což znamená i méně prostojů.
 
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, fax: 271 035 655, www.emersonprocess.cz