Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Rozpočet na VVI neumožňuje plně využívat dotační programy

Vláda plánuje utratit za výzkum, vývoj a inovace (VVI) v roce 2021 pouze 37,5 miliardy korun, v letech 2022 a 2023 by to mělo být 38 miliard korun. Rada pro výzkum, vývoj a inovace přitom pro příští rok navrhovala výdaje přibližně o 750 milionů korun vyšší. Svaz průmyslu a dopravy proto navrhuje využít na podporu výzkumu, vývoje a inovací prostředky z Národního plánu obnovy.

Nízký rozpočet na VVI bude omezovat firmy ve využívání programů ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR jako Trend, Národní centra kompetence či The Country for the Future. V poslední výzvě programu Trend se podniky ucházely o podporu sedmkrát vyšší (asi 7,7 miliardy korun), než kolik na něj vláda vyhradila (1 miliardu korun).

„Vzhledem k aktuálnímu hospodářskému poklesu a nejasnému vývoji je nezbytné více podpořit aplikovaný průmyslový výzkum ve firmách a jejich spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím pomůžeme zabránit snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky a propouštění vysoce kvalifikovaných pracovníků,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Pokud vláda ČR nezajistí dostatečné prostředky ani z Plánu obnovy, bude to v rozporu s cílem směrování České republiky mezi nejinovativnější země Evropy, jak si vloni stanovila vláda v Inovační strategii ČR 2030,“ dodává.

Národní plán obnovy je soubor reforem a investic, které umožní čerpat prostředky z nástroje EU na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience facility). Tímto nástrojem chce EU pomoci napravit okamžité hospodářské a sociální škody způsobené pandemií koronaviru, přispět k oživení ekonomiky členských zemí EU a posílit ji.           

(ev)