Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Rozhraní pro řidiče do automobilů budoucnosti

S rozvojem pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) a vozidlových informačních systémů (IVIS) je stále složitější integrovat všechny ovládací a zobrazovací prvky do jediné palubní desky tak, aby řidič nebyl rozptylován, ale zároveň byl stále dobře informován. Navíc se v automobilech běžně používá přenosný počítač, navigační systém i mobilní telefon apod. Právě návrhem vhodného uživatelského rozhraní (HMI) pro řidiče se zabýval integrovaný projekt AIDE, který byl v rámci Šestého rámcového programu pro výzkum a technický rozvoj spolufinancován Evropskou unií. Čtyřletý projekt byl zahájen v březnu 2004 a jeho výsledky byly představeny na workshopu s příznačným názvem Towards future automtotive HMI ve dnech 15. a 16. dubna 2008 ve švédském Gothenburgu. V konsorciu AIDE působilo třicet členů, mezi nimiž byli výrobci automobilů (Daimler-Chrysler AG, Peugeot Citroen Automobiles SA atd.), elektroniky (Motorola), řídicí techniky (Siemens VDO Automotive, Robert Bosch) a četné univerzity a výzkumná střediska z celé Evropy. Projekt AIDE vychází z Bílé knihy evropské dopravní politiky pro rok 2010, v níž Evropská komise vyhlásila ambiciózní cíl, snížit v období 2001 až 2010 počet smrtelných nehod na evropských silnicích o 50 %. Vývoj rozhraní pro řidiče byl v rámci projektu AIDE rozčleněn do čtyř fází (subprojektů). V první fázi byl navržen model pro předvídání toho, jaké účinky budou mít asistenční a informační systémy na chování řidiče. Ve druhé etapě byla vyvinuta obecná metodika pro vyhodnocování HMI silničních vozidel s ohledem na bezpečnost. Až ve třetím kroku bylo vyvinuto adaptivní integrované rozhraní pro řidiče implementované ve třech prototypech vozidel: v automobilu do města, v luxusním voze a v těžkém nákladním vozidle. Poslední etapou bylo rozšíření výsledků projektu, jejich zapracování do směrnic a standardů. Zároveň byly vytyčeny cíle dalšího výzkumu v této oblasti.
(ev)