Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rotační snímač s integrovaným rozhraním Profibus-DP

číslo 12/2002

Rotační snímač s integrovaným rozhraním Profibus-DP

Víceotáčkový absolutní rotační snímač je určen především pro měřicí úlohy v automatizaci. Jeho výhoda spočívá v tom, že ihned po zapnutí zařízení, v němž je použit, nebo po poruše udává aktuální polohu stroje bez potřeby referenčního nastavení, které je nutné u inkrementálních snímačů a vždy vyžaduje určitou dobu

Díky implementaci rozhraní pro Profibus-DP je možné rotační snímač napojit přímo na sběrnici. Uživatelům tím odpadají náklady na přídavný hardware v systému řízení. Napojení účastníka, tj. rotačního snímače na sběrnici Profibus-DP, v podstatě znamená jen nastavení adres zařízení (slave). Uvedené rotační snímače pracují podle profilu požadavků uživatelské organizace Profibus pro přístroje třídy 2. Proto může být mnoho řídicích funkcí okamžitě a decentrálně realizováno v rotačním snímači.

Rozlišení 25 bitů je nastavitelné; směr otáčení pro vzrůstající kódové hodnoty může být naprogramován. Dalšími vlastnostmi řízení jsou funkce koncového spínače, rozpoznání pohybu a funkce preset – přednastavení hodnoty. Tím je nulový bod rotačního snímače pohodlně přizpůsoben mechanickému nulovému bodu zařízení. V případě poruchy jsou přenášena diagnostická a varovná hlášení. Prostoje strojů a s nimi spojené náklady se tím omezí na minimum.

Nejběžnější aplikace zmíněných rotačních snímačů jsou: polohovací úlohy ve strojích, absolutní měření délek, absolutní měření úhlů, zpětná vazba u motorů atd. Technické parametry přístroje jsou v tab. 1.

Tab. 1. Technické parametry

Typ RM 3001 RM 3005
Příruba synchro-příruba upínací příruba
Hřídel – korozivzdorná ocel Ć 6 mm, délka 10 mm Ć 10 mm, délka 20 mm
Rozměry (bez hřídele) Ć 58 mm, délka 85 mm Ć 58 mm, 85 mm
Rozlišení 25 bitů
Napájecí napětí 10 až 30 V DC
Proudový odběr do 130 mA
Druh kódu binární
Rozhraní Profibus DP (EN 50170)
Přenosová rychlost do 12 Mb/s

Adresy 0 až 126 (dekadické) jsou nastavitelné s využitím adresovacího přepínače. Snímač se programuje pomocí Profibus-DP. Programovatelné funkce jsou: směr čítání kódových hodnot, rozlišení, nulový bod, koncový spínač HI a LO, indikátor pohybu a nastavení snímače jako jednootáčkového nebo víceotáčkového. K dispozici jsou diagnostické funkce podle Profibus Encoder Profile třída 2: poplachy, varování, stav a sériové číslo snímače. Maximální otáčky mechanické jsou 12 000 min–1, elektrické 6 000 min–1. Počáteční krouticí moment při 20 °C je do 1 N·m. Hřídel lze axiálně zatížit silou 40 N a radiálně na konci hřídele 60 N. Pracovní teplota může být v intervalu –20 až +60 °C, skladovací teplota –30 až +70 °C. Snímač je v krytí IP64. Odolnost vůči rázům je 100 g při 6 ms, odolnost vůči vibracím 10 g v pásmu 55 až 2 000 Hz. Kryt snímače je z hliníku. V krytu je umístěna svorková lišta pro připojení snímače.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět