Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rotační inkrementální senzory

číslo 10/2002

Rotační inkrementální senzory

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Optoelektrické senzory,
zpětnovazební systémy,
emitované světlo svítivé diody,
nepohyblivý maskovací kotouč,
dekódování kvadraturního signálu,
Schmittův klopný obvod.

doc. Dr. Ing. Petr Novák,
katedra robotechniky, VŠB-TU Ostrava
(petr.novak@vsb.cz)

Inzerce zpět