Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Rostoucí prestiž pražské přehlídky strojírenských a navazujících oborů

číslo 7/2006

Rostoucí prestiž pražské přehlídky strojírenských a navazujících oborů

Průmyslová výroba v ČR ke konci loňského roku zvýšila tempo růstu a pro rok 2006 experti předpovídají pokračování dobrých výsledků. Poprvé v historii se také Česká republika v roce 2005 dostala mezi desítku největších evropských výrobců automobilů.

Každá firma, která chce obstát na dnešních a zejména budoucích náročných trzích, je postavena před nutnost investovat do nových výrobních zařízení, učit se, jak vyhovět náročným požadavkům nadnárodních společností a snažit se posilovat svoji konkurenceschopnost. Jakou cestu volí významní výrobci a dodavatelé pro představení toho nejlepšího ze své produkce a jak se vyrovnávají s tvrdými konkurenčními podmínkami v oblasti strojírenství a navazujících oborů u nás i v zahraničí, bylo možné zhlédnout v nově vybudovaných prostorách Pražského veletržního areálu Letňany od 10. do 12. května 2006.

Mach 2006 – 5. mezinárodní veletrh strojírenské techniky představil množství exponátů jako premiéru v ČR, nejnovější, ale i tradiční technologie a průmyslové trendy ve strojírenství.

Drive 2006 – 3. mezinárodní veletrh výrobců a subdodavatelů pro automobilový průmysl nabídl specializovanou prezentaci nových výrobních trendů v tomto oboru.

Interplast 2006 – 6. mezinárodní veletrh výroby a zpracování průmyslových plastů a pryží poukázal na odvětví průmyslových plastů, v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející.

Logist 2006 – 1. mezinárodní veletrh logistiky, dopravy, manipulační a obalové techniky prezentoval výrazný rozvoj oboru logistiky a zavádění nových technologií pro dopravu, skladování a manipulaci.

Warec 2006 – 1. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, čištění a ekologie je v ČR jediným veletrhem komplexně zaměřeným na sféru odpadového hospodářství s propojením těch, kteří odpady produkují, s těmi, kteří je dokážou zpracovávat.

Obr. 1.

Obr. 1. Mobilní, manuálně řízený souřadnicový měřicí stroj Platinum od společnosti Faro představila na veletrhu Mach firma Prima-Bilavčík, s. r. o.

O rostoucí prestiži akcí nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním měřítku svědčí opět větší počet tuzemských i zahraničních vystavovatelů; letos jich bylo 325. Spojení spolu úzce souvisejících oborů umožňuje každoročně zhlédnout nejen novinky a pokrokové technologie v jednotlivých oborech, ale rovněž to, jak české firmy po začlenění naší země do Evropské unie obstály v náročném konkurenčním prostředí.

Profily veletrhů kopírují potřeby trhu

V expozicích vystavujících firem na veletrhu Mach nalezli návštěvníci poslední modely obráběcích center a strojů CNC, nejmodernější nástroje a nářadí, produktivní nástrojové materiály pro obrábění, měřicí a zkušební techniku, systémy CAD/CAM a komponenty strojů a zařízení.

Zajímavostí veletrhu Drive letos byla prezentace novinek, trendů a technologií v odvětvích automobilového průmyslu, jako např. výroba speciálních dílů pro automobilky, služby kalibračních a akreditovaných laboratoří, programové vybavení CAD/CAM určené pro nástrojárny, které zajišťují navrhování a výrobu nástrojů pro automobilový průmysl, poradenství a zavádění systému počítačové podpory jakosti (CAQ), certifikace výrobků a také novinky z oblasti speciálních maziv.

Přihlašovatel exponátu: Atotech – M.A.G. CZ, a. s.
Název oceněného exponátu: Tridur ZN Y3
Země původu exponátu: SRN, ČR
Důvod ocenění: za vyvinutí nové technologie povrchové úpravy – chromátování trojmocným chromem, které na rozdíl od dříve používaného chromátování pomocí šestimocného chromu nepoškozuje životní prostředí.

Přihlašovatel exponátu: Pegas – Gonda, s. r. o.
Název oceněného exponátu: Pásová pila na kov Pegas 500 × 500 Herkules X-CNC
Země původu exponátu: ČR
Důvod ocenění: progresivní konstrukce dělicího zařízení s vysokou přesností a mnoha nově vyvinutými prvky umožňujícími široké použití.

Přihlašovatel exponátu: TST servis, a. s., Praha
Název oceněného exponátu: Soustružnické centrum SBL 300 CNC
Země původu exponátu: SR
Důvod ocenění: stroj určený pro náročné a přesné opracování součástí složitých geometrických tvarů vykazuje mnoho přínosných inovací především pro středně- a velkosériovou výrobu; tento stroj se dvěma vřeteny umožňuje komplexní obrábění s dokončením při jednom upnutí.

Mezi exponáty veletrhu Interplast byly představeny nejmodernější konstrukční plasty a výrobky z nich, plastové třískově obráběné dílce, plastové řetězy a modulární pásy, výrobky pro automobilový průmysl vzniklé lisováním termoplastů a další zajímavosti.

Zájem vystavovatelů i návštěvníků o odborné veletrhy Logist a Warec, letos zařazené poprvé, je nejen příslibem jejich dalšího rozvoje v následujících letech, ale zároveň i závazkem pro pořadatele, veletržní správu Terinvest, aby se jeho pracovníkům v příštím roce podařilo překonat vysoko nastavenou laťku.

Nepřehlédnutelnou novinkou letošního ročníku bylo zavedení nových oborů do nomenklatury jednotlivých veletrhů. Výrazně byli na poměrně velké ploše zastoupeni vystavovatelé oborové skupiny „repasované stroje a zařízení“ a rovněž s významným zájmem odborníků a podnikatelů napříč celým spektrem oborů se setkala „nabídka volných výrobních kapacit a kooperace„.

Vysoká odborná i společenská úroveň

Odborní garanti a mediální partneři se tradičně postarali o vysokou odbornou úroveň spojené akce pěti veletrhů. Ve svých informačních stáncích zajišťovali poradenskou a konzultační činnost, včetně podávání informací o inovačním podnikání, odborných kursech a celoživotním vzdělávání. Nejen odbornou, ale i společenskou úroveň akce umocnil bohatý doprovodný program, jehož již tradiční součástí byla soutěž o nejlepší exponáty Zlatý Mach a nabitý program odborných seminářů a konferencí. Odlehčení vážnosti veletrhu napomohla zábavná soutěž v patování Golf Show, které se zúčastnilo mnoho zájemců z řad návštěvníků i vystavovatelů. Zcela netradičním a následováníhodným počinem byla výstava fotografií Mgr. Luďka Kopala Dva světy, která byla připomenutím světa lidské duše ve světě výroby a umělé inteligence.

Vzájemná setkání, prezentace přítomnosti na trhu, dosažení podnikatelského záměru v určitém prostředí a čase a výměna informací jsou nenahraditelnými prostředky komunikace v oboru.

(PR Terinvest)