Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rok průmyslu a technického vzdělávání zahájen

„Chceme začít měnit pohled veřejnosti a ukázat, že průmysl je moderní současnost a budoucnost nabízející dobré pracovní perspektivy. Obracím se zejména na rodiče – nebojte se poslat své děti na technické obory.“ Těmito slovy zahájil prezident Svazu průmyslu ČR Jaroslav Hanák ve čtvrtek 15. ledna v Národním technickém muzeu v Praze celoroční kampaň pod názvem Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015.

 
Právě vnímání průmyslu jako něčeho tradičního a nemoderního je jedním z důvodů menšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory.
 
To, že nedostatek techniků na trhu práce je vnímán jako závažný problém, dosvědčuje účast premiéra a dvou ministrů vlády ČR na slavnostním zahájení Roku průmyslu. „Přišel jsem, abych osobně podpořil tuto aktivitu. Odehrává se v muzeu, ale český průmysl rozhodně do muzea nepatří – je moderní, konkurenceschopný,“ uvedl Bohuslav Sobotka. Záštitu aktivitě udělil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který prohlásil: „Zachování průmyslu jako základny české ekonomiky je podmíněno obnovou a podporou technického vzdělávání.“.
 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek seznámil s kroky, které mají podpořit technické vzdělávání: „Zvýšili jsme podporu technického vzdělávání o 100 milionů korun. Založili jsme také fond, z něhož budou znovu vybavovány dílny na základních školách. Finančně budou více podporovány učební obory, u kterých je lepší uplatnitelnost na trhu práce.“.
 
Generálním partnerem kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je Česká spořitelna, která rozvoj technického vzdělávání dlouhodobě podporuje prostřednictvím své nadace Depositum Bonum. Předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka upozornil na skutečnost, že průmysl se v České republice podílí z jedné třetiny na ekonomické přidané hodnotě (rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady). „O tom, jestli tomu tak bude i za dvacet let, rozhodnou dnešní žáci na základních a středních školách. Pokud v technických a přírodovědných oborech vycítí úžasnou příležitost pro rozvoj svojí kreativity a cestu k osobnímu úspěchu a naplnění, budeme mít vyhráno.“
 
Partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání je společnost Škoda Auto a člen jejího představenstva Bohdan Wojnar uvedl, že již nyní chybí na trhu práce technici a do roku 2022 odejde do důchodu dalších 60 000 technických pracovníků. „Je třeba podpořit vztah rodičů a veřejnosti k řemeslu jako takovému, podpořit nejen střední a vysoké technické vzdělávání, ale i učňovské školství, které bude pro mnohé perspektivní a potřebné,“ uvedl Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a člen představenstva SP ČR. Kromě partnerů ze soukromého sektoru se na kampani podílejí i další instituce, jako je vládní agentura CzechInvest a Technologická agentura ČR (TA ČR) a též České vysoké učení technické v Praze.
 

Cíle kampaně

Pořádáním Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu ČR vytkl nemalé cíle:
  • změnit stereotypy tradičního vnímání průmyslu a technického vzdělávání,
  • podpořit intenzivnější zapojení firem do spolupráce se školami,
  • pomoci zavést změny systému, které posílí kvalitu i kvantitu absolventů technických oborů.
K těmto cílům mají vést aktivity zaměřené na rodiče a mladé lidi a také na podnikatele působící v průmyslových odvětvích, management vzdělávacích zařízení i institucí zabývající se kariérním poradenstvím, výzkumem, vývojem a inovacemi.
 
Začátkem března bude zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu, která má být interaktivním centrálním místem shrnujícím aktivity podpory technického vzdělávání.
 
Svaz průmyslu ČR bude pořádat dny otevřených dveří ve školách i podnicích, konference a semináře. Na odborných diskusních setkáních budou řešeny systémové otázky v oblasti vzdělávání. Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR připravuje Národní kulatý stůl k odbornému vzdělávání o pomůckách pro technické vzdělávání.
 
Veřejnost se také dozví o příkladech úspěšné spolupráce mezi firmami a školami a rovněž o studentských, podnikatelských a inovačních soutěžích. Do kampaně by se měla zapojit technická centra, muzea a knihovny, přičemž cílem by mělo být popularizovat techniku a průmysl. Svaz průmyslu se též chystá vydávat publikace, provádět dotazníková šetření a medializovat témata kampaně.
 
Časopis Automa se stal mediálním partnerem kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 a bude o jejích aktivitách pravidelně informovat.
(ev)
 

Obr. 1. Slavnostní zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 v Národním technickém muzeu v Praze