Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Rok 2010 bude...

Světové hospodářství je v krizi. Průmyslníci i finančníci znejistěli, ba co víc, mnozí podlehli panice. A panika není dobrý rádce. Stav je třeba hodnotit s rozumem, na jedné straně bez přehnaného pesimismu a na druhé straně bez nepodložených očekávání, že situace se už zlepšuje, že už brzy bude zase vše jako dříve.
 
K tomu, aby bylo možné něco hodnotit rozvážně a s rozumem, je třeba především mít dostatek informací. Pro techniky, inženýry a vedoucí pracovníky v průmyslu jsou dobrým zdrojem informací, vedle seriózních odborných časopisů, také veletrhy. Na veletrzích mají návštěvníci možnost osobně se setkávat s vystavovateli i mezi sebou navzájem. Z osobních názorů a pocitů lze potom usuzovat více než jen z oficiálních prohlášení firem, sdružení a asociací.
 
Co mohli návštěvníci, a nakonec i vystavovatelé vidět v zrcadle letošního veletrhu Hannover Messe? Krizi sice bylo možné pociťovat na každém kroku, ale veletrh vlastně nebyl tak slabý, jak se očekávalo. I přes seškrtané rozpočty si vystavovatelé našli peníze na expozice, i když mnohdy menší a méně okázalé než jindy, a také návštěvníci si cestu na veletrh prosadili i přes usilovné omezování nákladů na cestování, patrné u mnoha firem.
 
Wolfram von Fritsch, předseda správní rady společnosti Deutsche Messe, jež veletrh pořádá, na závěrečné tiskové konferenci řekl: „Pro vystavovatele stejně jako pro návštěvníky bylo pět dnů veletrhu jasným dokladem, že cesta vpřed si žádá značné úsilí. Od každého se očekává notná dávka odvahy k překonávání problémů, jimž je nutné čelit, a k uchopení příležitostí, jež se nabízejí. Naši vystavovatelé poskytli pozitivní důkaz, že zaměření na inovace je stejně silné jako jindy. Než aby se věnovali obšírným diskusím o krizi a trápili se nad jejími příčinami, spíše se věnují hledání těch nejslibnějších cest vpřed.“
 

Statistika

 
Veletrhu se zúčastnilo přibližně 210 tisíc návštěvníků. Čtvrtina z nich přijela ze zahraničí, především z ostatních evropských zemí (70 % zahraničních návštěvníků) a Asie (19 %). Podle zemí bylo pořadí zastoupení zahraničních návštěvníků takovéto: Nizozemí, Rakousko, Belgie, Indie, Dánsko a Itálie.
 
Podle závěrečné zprávy se veletrhu zúčastnilo 6 150 vystavovatelů z 61 zemí, výstavní plocha byla 224 800 m2. Kromě domácích německých firem byl největší počet vystavovatelů z Itálie, Číny, Jižní Koreje (jež byla také partnerskou zemí veletrhu), Turecka a Indie.
 

Koncepce veletrhu

 
Připomeňme, že Hannover Messe se skládá z několika do jisté míry samostatných přehlídek. Letos jich bylo třináct a tematicky pokrývaly celý obor průmyslové výroby, od automatizace, přes energetiku až po subdodávky (nově pod názvem Industrial Supply). Tradičně velký důraz byl kladen také na prezentaci technického výzkumu a vývoje. Součástí veletrhu byl rovněž bohatý doprovodný program, zahrnující řadu diskusí, fór a konferencí. Zvláštní význam mezi nimi měla konference World Energy Dialogue, protože energetika, její stav a vývoj a cesty k dlouhodobému zajištění spolehlivých dodávek energie jsou témata zajímavá pro mnohé odborníky z průmyslu. Kromě toho byl součástí Hannover Messe veletrh Wind, věnující se využívání větrné energie, veletrh Energy, jenž se věnoval ostatním způsobům získávání využitelné energie, a veletrh Power Plant Technology, zaměřený na projektování a provoz energetických zdrojů. Z oblasti energetiky pochází i laureát ceny Hermes Award, jež se tradičně na veletrhu uděluje: letos ji dostala společnost Voith Turbo Wind za mechatronický systém, který umožňuje vysoce dynamické řízení rychlosti rotoru větrné elektrárny.
 

Hannover Messe 2010

 
Jaký bude Hannover Messe 2010? Již nyní bylo rozhodnuto, že partnerskou zemí bude Itálie. Opět na něm budou zastoupeny všechny rozhodující obory automatizační techniky, tj. automatizace strojní výroby (Factory Automation), automatizace procesní výroby (Interkama+) i automatizace průmyslových budov (Industrial Building Automation). Hlavní témata budou: robotika (opět bude možné navštívit Application Park a zúčastnit se Robotation Academy), systémy pro snímání a zpracování obrazu, pohony a řízení pohonů (elektrických i pneumatických) a bezdrátová komunikace (včetně techniky využívající ke komunikaci veřejné rádiové komunikační sítě). Součástí Hannover Messe 2010 bude také přehlídka Digital Factory, zahrnující především nástroje pro konstrukci, inženýrink a plánování projektů (CAD, CAE, PLM), plánování výroby (ERP), operativní řízení výroby (MES), simulaci, vizualizaci, podporu údržby a technickou podporu prodeje (CRM).
 
Jaký bude nejen Hannover Messe 2010, ale celý příští rok, to záleží na každém z nás. Společnost Deutsche Messe vyhlásila anketu s heslem 2010 will be... Na webové adrese http://www.hannovermesse.de/2010willbe mohou zájemci vyplnit krátký dotazník a podělit se s ostatními o svůj názor na to, co se musí a co by se mělo v příštím roce udělat, aby to byl rok úspěšný.
 
Hannover Messe 2010 se bude konat 19. až 23. dubna 2010 v Hannoveru (SRN).
(Bk; Foto: © Deutsche Messe)
 
Obr. 1. Z veletržního areálu
Obr. 2. Společné stánky a přehlídky aplikací jsou oblíbeným cílem příchozích odborníků
Obr. 3. Prostor byl věnován také perspektivnímu oboru servisní robotiky