Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Rodina, jejímž koníčkem je výroba ekologické elektřiny, získala prestižní ocenění

Ve čtvrtek 7. února 2008 byla v Praze udělena Cena Jiřího Skuly za mimořádný přínos v oblasti nových cest k úsporám energie. Jejím držitelem se stala rodina Janouškových z Rokytnice nad Jizerou, která vymyslela, navrhla a bez státní podpory realizovala solární fotovoltaickou elektrárnu. Nominační výbor, složený z významných nezávislých odborníků, na tomto projektu ocenil především jeho technickou originalitu, koncepční pronikavost a podnikatelskou odvahu. Držitelé Ceny Jiřího Skuly získali zároveň od obchodní sítě Koska finanční dar ve výši 50 000 Kč. Hlavním „hybatelem“ projektu fotovoltaické elektrárny byl devatenáctiletý student prvního ročníku ČVUT Pavel Janoušek, který pro rodinnou elektrárnu také navrhl unikátní systém vyhodnocování intenzity slunečního svitu po celé obloze. Elektrárna rodiny Janouškových stojí na ploše 1 200 m2 a má instalovaný výkon 31,7 kW. Tvoří ji 176 solárních panelů. Předpokládaná návratnost této investice je sedm let, ovšem jen proto, že rodina celou elektrárnu vyrobila a postavila beze zbytku sama, a do nákladů tedy nezapočítává vlastní práci.
 
Vznik Ceny Jiřího Skuly za mimořádný přínos v oblasti nových cest úspor energie iniciovala v roce 2006 obchodní síť Koska na počest jednoho ze svých zakladatelů, který tehdy tragicky zahynul. Jiří Skula byl respektovaným propagátorem nových, efektivnějších a přínosnějších způsobů vytápění a znalcem progresivních zdrojů tepla. Obchodní síť Koska, která je iniciátorem a mecenášem Ceny Jiřího Skuly, spojuje velkoobchodní i maloobchodní prodejce výrobků v oboru voda – plyn – topení z celé České republiky.
(ed)