Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Rockwell Automation směřuje k dodávkám ucelených systémů

číslo 1/2004

Rockwell Automation směřuje k dodávkám ucelených systémů

Ve dnech 18. až 20. listopadu minulého roku uspořádala firma Rockwell Automation v Milwaukee (USA) veletrh Automation Fair 2003. Jeho součástí byly také oslavy stého výročí založení firmy Allen-Bradley, která je nyní jednou ze značek firmy Rockwell Automation.

Veletrhu Automation Fair se zúčastnilo více než čtrnáct tisíc osob: přibližně osm tisíc návštěvníků, dva tisíce vystavovatelů, tisíc tři sta zástupců partnerských organizací a dva tisíce sedm set zaměstnanců firmy Rockwell Automation.

Veletrhu předcházel 17. listopadu Global Media Summit, na němž přední odborníci (nejen z pořádající firmy) představili novinářům a publicistům z odborného tisku směry dalšího rozvoje firmy Rockwell Automation a průmyslové automatizace vůbec.

Obr. 1.

Nové úkoly pro automatizaci

Firma Rockwell Automation se bude zaměřovat na komplexní dodávky automatizačních prostředků pro potravinářský průmysl, farmacii, výrobu dopravních prostředků, stroje a linky pro balení a manipulaci s materiálem a pro úpravny pitné i odpadní vody.

Význam potravinářství a farmacie podtrhlo zařazení přednášky Stevena M. Niedelmana z americké FDA (U. S. Food and Drug Administration) hned po úvodním slově summitu. FDA je v českém prostředí (a nejen v něm) vnímána především jako „ta organizace, který vymyslela 21 CFR Part 11„. Ovšem FDA se nezabývá jen aplikací elektronických záznamů a podpisů do farmaceutické výroby, její záběr je mnohem širší. Snaží se prosadit metodiku správných výrobních postupů ve farmacii, ale i v potravinářství, výrobě nápojů a kosmetických přípravků. Co očekává FDA od automatizace? Především to, že od ní dostane nástroje ke sběru a sdílení a bezpečnému ukládání dat z výrobního procesu. Inteligentní provozní přístroje, řídicí systémy a sběrnice musí umožnit dodržovat přísná výrobní pravidla a předpisy a přitom vyrábět efektivně.

Don Davis, výkonný ředitel Rockwell Automation, který navázal na přednášku Stevena Niedelmana, hovořil o tom, že průmyslová automatizace má několik stěžejních úkolů. První je přispívat ke snižovaní nákladů a zvyšování kvality výroby. Neméně důležité je však i snižování energetické náročnosti a nepříznivého vlivu výroby na životní prostředí. Automatizace přispívá také ke zvyšování bezpečnosti výrobního procesu i vyráběných produktů. V neposlední řadě je úlohou automatizace zabezpečit výrobu podle předepsaných postupů a standardů. Výsledkem aplikace moderní průmyslové automatizace je výrobní proces vysoce přizpůsobivý co do objemu výroby i druhu vyráběných produktů. Neméně důležitá je komplexní integrace dodavatelských řetězců v distribuované výrobě.

Don Davis konstatoval, že firma Rockwell Automation má pro tyto účely mnoho vhodných nástrojů. Prvním je platforma Logix, integrující v sobě řízení pro spojité, nespojité i dávkové procesy a řízení pohybu. Důležité je také informační prostředí FactoryTalk, které poskytuje možnost sdílet data v různých aplikacích. Ke sdílení dat přispívají ViewAnyWare, programový nástroj pro tvorbu uživatelských rozhraní na libovolné hardwarové platformě Logix, a RSProduction portal pro přístup k výrobním informacím z webu. Rockwell Automation klade důraz na otevřená řešení, přístupná pro spolupráci se systémy uživatelů a třetích stran.

Klíčová témata diskusí o moderní automatizaci

V následujícím bloku summitu hovořili odborníci s novináři v diskusních sekcích o klíčových tématech moderní automatizace. Diskutovalo se např. o validaci farmaceutické výroby. Této rozpravy se zúčastnili specialisté z několika zemí – z Indie, Argentiny, evropských států i USA. V jiné skupině debatovali odborníci z OPC Foundation, ARC Advisory Group, ODVA a firem Microsoft a General Motor o evoluci pojmu „otevřený systém„. Další diskuse se týkaly bezpečnosti a integrace bezpečnostních funkcí do výrobních procesů, zabezpečení řídicích systémů a informační infrastruktury proti náhodným vlivům i cíleným útokům zvenčí i zevnitř firmy, ale také o významu nanotechnologií nebo bezdrátových přenosů v automatizaci.

Odpolední jednání uzavřely plenární přednášky Alexe Vera, viceprezidenta Ford Motor Company, o sto letech výroby automobilů, a Roberta Smitha z firmy Rockwell Automation o sto letech výroby produktů pod značkou Allen-Bradley.

Obr. 2.

Co zajímalo návštěvníky veletrhu?

Na veletrhu Automation Fair nevystavovala své novinky jen firma Rockwell Automation, ale i její partneři, dodavatelé doplňujících komponent (např. pneumatických systémů, systémů pro rozpoznávání obrazu, prostředků pro bezdrátový přenos dat), systémoví integrátoři a spolupracující vysoké školy. Příjemným překvapením byl doprovodný program. Ten rozhodně nebyl ušlápnutou popelkou, jak jsme zvyklí např. z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. K poučení návštěvníků bylo uspořádáno více než 50 různých přednášek, šest tutoriálových přednášek a 24 praktických ukázek. Vynásobí-li se počet sedadel v jednotlivých sálech počtem přednášek, které se v nich konaly, lze se dostat k neuvěřitelnému číslu jedenáct tisíc. Mnohé přednášky byly plně obsazeny. Na některé byla nutná registrace předem a nebylo jednoduché se na ně dostat. Svědčí to o tom, že američtí návštěvníci považují veletrhy nejen za obchodní příležitost, ale i za možnost, jak získat nové poznatky a informace. Americké firmy kladou důraz na celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnanci sami o jeho důležitosti vědí. Která česká firma zařazuje návštěvy odborných veletrhů do osobních plánů vzdělávání svých zaměstnanců? (Ostatně, kolik českých firem vůbec tvoří osobní plány vzdělávání jako součást své personální politiky?)

Největší zájem byl o přednášky týkající se přenosu dat prostřednictvím sítí DeviceNet, ControlNet a EtherNet/IP. Neméně pozornosti věnovali návštěvníci také novým metodám programování řídicích systémů, tvorbě operátorských rozhraní a návrhu řízení pohonů. Ucelené bloky přednášek (tracks) byly věnovány klíčovým oborům: potravinářství, farmacii, balení a manipulaci s materiálem a zpracování pitné a odpadní vody. Hlavním tématem Asia-Pacific Business Fora byl trh s automatizačními prostředky a systémy v rychle se rozvíjející oblasti Asie a Tichomoří.

Česká republika a Rockwell Automation

V České republice zastupuje firmu Rockwell Automation její autorizovaný distributor, firma Controltech z Kolína. Kromě toho působí v Praze samostatné výzkumné pracoviště, jež je přímo podřízeno vedení v Milwaukee. Toto pracoviště, vedené profesorem Vladimírem Maříkem, úzce spolupracuje s pražským ČVUT.

Controltech je zástupcem Rockwell Automation nejen pro Českou republiku, ale i pro Slovensko, Ukrajinu a nově také pro Maďarsko. Vzhledem k poloze České republiky uprostřed Evropy zde bude Rockwell Automation svoje aktivity dále rozvíjet. Tato změna, stejně jako orientace firmy Rockwell Automation na komplexní dodávky systémů řízení, přinese do firmy Controltech i organizační změny. První z nich je vytvoření funkce vedoucího pracovníka odpovědného za globální aktivity firmy (Global Account Manager). Do této pozice byl jmenován Jiří Svoboda (dřívější ředitel slovenské pobočky firmy Controltech). Jeho úkolem bude koordinovat práci jednotlivých regionálních zastoupení a starat se o klíčové zákazníky a významné projekty.

Petr Bartošík
(foto Rockwell Automation)

Inzerce zpět