Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Robustní ruční osciloskop Fluke pro měření v průmyslu

Užitečného pomocníka při zjišťování problémů v elektrických sítích nabízí ve svém katalogu zásilková firma Distrelec. Tímto pomocníkem je ruční osciloskop Fluke 190 II, který elektriká­ři najdou ve dvou verzích (pod čísly 912284 a 912285) v úse­ku měřicí techniky v podskupině osciloskopů a spektrálních analyzátorů.
 
Ruční osciloskop Fluke 190 II má čtyři nezávislé, elektricky izo­lované vstupy a je vybaven pamětí o kapacitě až 10 000 bodů na kaž­dý vstupní kanál. Přístroj vyhovuje bezpečnostní specifikaci 1 000 V CAT III, resp. 600 V CAT IV podle EN 61010-1 pro prostředí s vy­sokým napětím. Osci­loskopy této řady pra­cují s šířkou pásma 100 nebo 200 MHz a vzor­kovací frekvencí 1,25 nebo 2,5 GS/s.
 
Přístroje mají vý­konný akumulátor, tak­že vydrží pracovat až sedm hodin bez napá­jení. Dobře přístupný kryt usnadňuje výměnu akumulátoru. Oscilo­skop je vybaven dvěma USB porty dovolujícími ukládat data na paměťo­vé zařízení a připojit se prostřednictvím rozhra­ní USB k počítači. Je-li přístroj v provozu bez dozoru, lze jej chránit před odcizením zám­kem Kensington.
 
V režimu Connect-and-View™ přístroj rozpozná tvar signálu a automaticky nastaví vhodné vzorkování a zobrazuje správně rych­lé, pomalé, a dokonce i komplexní signály. Pro uchování průběhů při dlouhodobých měřeních komplexních signálů je k dispozici vestavě­ný bezpapírový zapisovač s velkou pamětí.
 
Osciloskop Fluke 190 II je dodáván včetně síťového adaptéru BC190, lithium-iontového akumulátoru BP291, sady napěťových sond VPS410, demonstračního balíčku FlukeView, kabelu USB pro připo­jení k PC, uživatelské příručky na CD a řemínku.
 

Bezplatná telefonická i faxová linka pro zákazníky z ČR

 
Katalog Distrelec dostupný v tištěné i on-line verzi obsahuje pro­dukty od více než tisícovky výrobců elektroniky, elektrotechniky, mě­řicí techniky, automatizace, pneumatických zařízení, nářadí a příslu­šenství. V roce 2011 byl katalog rozšířen o zajímavé produkty. Pro zákazníky z České republiky je k dispozici bezplatná telefonická lin­ka 800 142 525 a faxová linka 800 142 526. Standardní dodací lhů­ta je 24 hodin. Cena za dopravu činí 5 eur plus DPH nezávisle na ve­likosti zásilky.
 
Obr. 1. Ruční osciloskop Fluke 190 II pro pohodlné měření v průmyslovém prostředí