Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Robustní reléové moduly pro náročné úlohy v průmyslu a v drážní dopravě

Pro náročné pracovní podmínky, které se často vyskytují v průmyslu nebo v drážní dopravě, jsou třeba zvláště robustní relé. Právě pro tyto úlohy jsou vhodná relé z široké nabídky nových zásuvných reléových modulů řady 2024 od firmy Wago. Relé se snadno zasunou do držáku svorek TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block System. Instalace je jednoduchá, bezpečná a rychlá.

Základní myšlenkou vývoje nových reléových modulů 2042 bylo realizovat na jedné úrovni dvě funkce. Uživatel tak ušetří náklady na dodatečnou kabeláž. Instalace není jen velmi snadná a rychlá, ale také je při ní účinně zamezeno chybnému zapojení.

Nové reléové moduly jsou velmi robustní a odolávají silným vibracím a rázům. Vyhovují normě EN 61373 (Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi), stejně jako EN 50121-3-2 (Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení). Moduly jsou navíc téměř neomezeně použitelné: vstupní napětí je od 16,8 V do 253 V. To je pozoruhodně široký rozsah a zvláště jeho horní hranice není u podobných modulů zcela běžná. Moduly mohou být kromě toho použity v rozsahu teplot od –40 do +70 °C. K dispozici je osmnáct provedení, takže si vybere skutečně téměř každý konstruktér.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz