Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Robtep 2008: výzkum a vývoj v robotice

Devátá v řadě bienálních konferencí na téma robotika – Robtep 2008 – Automatizácia/robotika v teórii a praxi – se uskutečnila ve Vysokých Tatrách na Slovensku ve dnech 9. až 11. června 2008. Spíše komorní prostředí hotelu Sorea Odborár v Tatranské Lomnici hostilo asi 50 odborníků, domácích i zahraničních (z České republiky, Polska, Německa, Ukrajiny). Konferenci pořádaly Strojnícka fakulta Technické univerzity v Košicích (SjF TU) a Slovenská asociácia automatizačnej techniky a robotiky ve spolupráci se Společností robotické chirurgie – Česká republika. Vlastní organizaci zajistil tým katedry výrobnej techniky a robotiky z ústavu konštrukcie strojov a zaraidení SjF TU v Košicích pod řízením vedoucího katedry prof. Ing. Mikuláše Hajduka, PhD.
 
Dvoudenní program konference nabídl účastníkům celkem 38 odborných přednášek. Jejich tematický záběr byl velmi široký, jak ostatně odpovídá koncepci konference, a to od metodologických aspektů robotiky, průmyslové, mobilní i servisní (včetně lékařské), až po prezentaci jednotlivých technických řešení. Zmiňme zde alespoň přednášky Metodologický rámec návrhu rekonfigurovateľných výrobných systémov (Hajduk, M.) a Robotické výkony v chirurgii – výhody a nevýhody (doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., Brno; z plánovaného přímého přenosu z operace prováděné robotem da Vinci sice sešlo, nicméně byl položen dobrý základ dalšího rozvoje nové sekce Robotická chirurgie); v ostatním nezbývá než odkázat na sborník.
 
Tištěný sborník z konference Robtep 2008 je na současné zvyklosti pojat mimořádně velkoryse a dobře podtrhuje kvalitní přípravu i průběh konference. Pořadatelé za něj rozhodně zaslouží pochvalu. Má formu č. 2-A/2008 časopisu Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393, vydávaného TU v Košicích. Na celkem 774 stranách formátu A5 přináší spolu s texty 37 přednášek z konference ještě dalších 72, tj. celkem 109 recenzovaných příspěvků na témata ze všech možných oblastí robotiky, jejího výzkumu a vývoje i využití. Pokud měli pořadatelé ambici přinést reprezentativní souhrn toho, co se v současné době zejména na Slovensku, ale zčásti i v přilehlých zemích v robotice děje, patrně se jim to podařilo.
 
V rámci doprovodného programu konference byla uspořádána stolní výstavka robotické techniky a uskutečnilo se utkání v robotickém fotbale mezi studentskými týmy SjF TUKE Robotics a týmem VŠB-TU Ostrava v rámci jejich přípravy na nadcházející mistrovství Evropy v této technicko-programátorské disciplíně. Převaha „domácího“ týmu v duelu byla více než zřejmá.
 
Pro zájemce byl v návaznosti na konferenci zorganizován dvoudenní zájezd autobusem na výstavu Automatica 2008, konající se v té době v Mnichově, s odjezdem přímo z Tatranské Lomnice. Po něm se někteří z přítomných na konferenci zúčastnili v Curychu a v Linci ve dnech 15. až 22. června mistrovství Evropy v robotickém fotbalu Euroby 2008, pořádaném mezinárodní federací FIRA. Robofotbalový tým SjF TUKE Robotics (http://www.robosoccer.sk) zde dosáhl absolutního úspěchu a potvrdil, že trvale patří k nejvyšší světové špičce. Zvítězil totiž ve všech disciplínách, v nichž na mistrovství startoval, a vybojoval čtyři zlaté medaile (obr. 1). Jeho až drtivá převaha při přípravném utkání na konferenci tedy rozhodně nebyla věcí náhody.
 
Další informace o konferenci Robtep 2008, mezi jejímiž mediálními partnery byl i časopis Automa, lze získat na http://www.sjf.tuke.sk/kvtar, popř. přímo v sekretariátu (e-mail: lucia.pachnikova@tuke.sk, tel.: +421 556 022 192). Jubilejní, desátá konference Robtep se uskuteční v roce 2010.
(sk)
 
Obr. 1. Robofotbalový tým SfF TUKE Robotics se svým vedoucím prof. M. Hajdukem po vítězství na evropském mistrovství Euroby 2008