Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Roboty KUKA automatizují proces lakování ve firmě Hannex

Ve spolupráci se svými zákazníky, jako je společnost Samsung, řešila polská firma Hannex dosažení vysoké úrovně lakování a potýkala se s rostoucími požadavky na kvalitu a kapacitu. Rozhodla se proto automatizovat své lakovny. Robot KUKA KR AGILUS si vybrala s ohledem na jeho dosah, rychlost, přesnost a spolehlivost. Výhody tohoto řešení pozitivně ovlivnily celou firmu, nejenom lakovací výrobní linku.

Obr. 1. Roboty KR Agilus jsou v lakovacím boxu upevněny na strop

Společnost Hannex byla založena v roce 1996 jako rodinná firma v polské vesnici Ordzin ve Velkopolském vojvodství, 40 km severozápadně od Poznaně. Nejprve se specializovala na lakování automobilů, ale brzy rozšířila rozsah svých služeb a zákazníků. V roce 2010 se jejím klientem stala korejská společnost Samsung, jejíž výrobní závod je v nedalekém městečku Wronki. Samsung požadoval nadstandardní úroveň kvality a také větší výrobní kapacity. Proto se firma Hannex rozhodla automatizovat provoz lakovny. Překážkou však byly vysoké počáteční náklady a nejasný výhled ohledně návratnosti investic.

KUKA nabídla nejlepší řešení a kvalitní služby

Nakonec firma Hannex uzavřela na veletrhu ITM v Poznani smlouvu se společností KUKA. Hlavními faktory hovořícími pro toto rozhodnutí byly bohaté zkušenosti společnosti KUKA v automatizaci, pozitivní hodnocení zákazníků a také jednoduchost programování robotů a jejich snadná integrace do výrobní linky. Důležitým faktorem byla i technická podpora, která se opírá o kvalitní poprodejní servis a rovněž o zkušenosti kompetentních integrátorů, kteří spolupracují se společností KUKA.

Obr. 2. Robotické lakování je rychlé a velmi přesné

 KR AGILUS přesvědčil svou přesností, rychlostí a spolehlivostí

Společnost KUKA nabídla malý robot KR Agilus, který má ve srovnání s konkurencí ve své třídě největší dosah, a umožnil tudíž efektivní řešení pracovní stanice. Zákazník je spokojen hlavně s velkou účinností a přesností robotu. V lakovně se používá robot s maximálním zatížením 10 kg – nemanipuluje však s touto maximální hmotností, pracuje se zatížením asi 3 kg, ovšem pohybuje se plnou rychlostí. Přesto po uplynutí jednoho roku práce na něm nejsou viditelné žádné známky opotřebení nebo změny přesnosti. Znamená to, že minimální náklady na servis povedou také k rychlejší návratnosti investice. 

Obr. 3. Automatická stříkací pistole na konci ramena robotu

Automatizace přinesla více pracovních míst

Zpočátku se zaměstnanci obávali robotů, které je nahradily ve výrobních linkách. Místo toho si však zkušení lakýrníci rozšířili svou kvalifikaci a absolvovali kurzy v oblasti robotiky. Stali se supervizory automatizovaného lakovacího procesu, kontrolují kvalitu výroby a zajišťují řádnou údržbu pracoviště. Intuitivní rozhraní robotu usnadnilo programování a volbu správného lakovacího programu. Zavedení robotů se promítlo do zvýšení kapacity výroby. Výsledné produkty splnily kvalitativní očekávání klientů a přiměly je zadávat větší objednávky. Roboty tak vytvořily potřebu nových pracovních míst. Výsledkem byl opak toho, čeho se pracovníci obávali: nikdo nebyl propuštěn, část zaměstnanců získala vyšší kvalifikaci, vznikla nová pracovní místa a společnost Hannex rovněž získala stabilní pozici na trhu s velmi zajímavým výhledem do budoucnosti.

 Výhody řešení pozitivně ovlivnily celou firmu, nejenom výrobní linku

Ředitel společnosti Krzysztof Iwanicki je proto velmi spokojen s krátkou dobou návratnosti investice (ROI), zvýšením kvality a výrobních kapacit a také s tím, jak přijali roboty pracovníci firmy: „Doporučujeme toto řešení všem podnikatelům, kteří zvažují automatizaci.“ Výběr správného řešení je první krok k dosažení podobného úspěchu, kterého se dopracoval rodinný podnik Hannex z Ordzinu. Více informací na: www.kuka.com.

KUKA CEE GmbH (Foto z archivu firmy)