Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Roboty ABB v automatizované kovací lince

Přední evropský výrobce výkovků, výlis­ků a podsestav pro železniční vozidla (náraz­níky, tažné háky, šroubovky a táhlová ústrojí) MSV Metal Studénka využívá ve své automa­tizované kovací lince dva roboty společnosti ABB. Z polotovarů jsou na ní v zápustkách kovány velmi namáhané díly kolejových vo­zidel, nejčastěji táhla používaná ke spojová­ní vagonů do vlakových souprav. Použitý ko­vací lis Šmeral LZK 4000 B má jmenovitou maximální tvářecí sílu 4 000 t a dokáže ko­vat díly délky až 400 mm a tloušťky 120 mm.
 
Polotovary jsou nejprve ohřívány a příč­ně válcovány. Poté jsou dopraveny ke kova­címu lisu. Zde je připraven robot firmy ABB, který uchopí polotovar a vloží ho do zápust­ky (obr. 1). Po vykování, ostřihu a vyjmu­tí výkovku ze zápustky nastupuje další ro­bot ABB, který má na svém rameni speciál­ní zařízení pro mazání a ofukování zápustky. Po této operaci je zápustka připravena k vlo­žení dalšího polotovaru.
 
K zakládání polotovarů i k ošetřování zá­pustek jsou použity roboty stejného typu, IRB 6640 o nosnosti 185 kg a s řídicím sys­témem IRC50. Oba roboty ABB spolehlivě fungují v náročných podmínkách kovací lin­ky, která pracuje s taktem buď 15 s (pro po­lotovary do 15 kg), nebo 30 s (pro polotovary do 25 kg). Vedení firmy MSV Metal Studénka plánuje instalovat do linky ještě dva roboty, a zcela tak vyloučit lidskou obsluhu z tohoto hlučného a prašného provozu.
 
V kovací lince jsou kromě robotů použita další automatizovaná zařízení, např. pro po­lohování a třídění polotovarů. Jednotlivé operace řídí programovatelné automaty (PLC) firmy Siemens typu S7-300 a obsluha má k dispozici panelové PC 677B stejného výrobce. Pro zabezpečení jsou po­užity bezpečnostní komponenty společnosti Schneider Electric.
 
Kovárna bývala součástí tradiční české továrny Vagonka Studénka, založené v roce 1900. Kromě kolejových vozidel se zde vy­rábělo mnoho výrobků pro armádu i všeo­becné strojírenství, a ve 30. letech dvacáté­ho století byla ve výrobním programu do­konce i letadla.
(ev)
Obr. 1. Robot ABB typu IRC50 zakládá polo­tovary do zápustky kovacího lisu