Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Roboty a manipulátory na veletrhu Automatica 2006

číslo 4/2006

Roboty a manipulátory na veletrhu Automatica 2006

Ve dnech 16. až 19. května 2006 se na Novém výstavišti v Mnichově bude již podruhé konat veletrh Automatica. Cílem veletrhu je představit především novinky v robotice, manipulační technice, průmyslovém vidění a dalších souvisejících oborech, jako jsou např. pohony, snímače nebo řídicí technika. Po prvním úspěšném ročníku je zájem vystavovatelů o nový veletrh ještě větší, než byl v roce 2004. Lze proto oprávněně předpokládat, že se Automatica zařadí mezi úspěšné akce v oboru, známé nejen v Německu, ale v celé Evropě.

Základní informace o veletrhu i navazujícím doprovodném programu jsme čtenářům přinesli již v čísle 12 loňského roku a v minulém čísle. Podívejme se nyní blíže na některé trendy, které budou na veletrhu představeny.

Robotika

Základním impulsem pro značnou část inovací v automatizaci strojní výroby je snaha o snižování nákladů. Výrobci si přitom dobře uvědomují, že pro uživatele není položka nákladů spojena jen s pořizovací cenou zařízení, ale i s jeho uvedením do provozu, vyškolením obsluhy a údržbou. Zanedbat nelze ani náklady spojené s případnou změnou kapacity nebo druhu výroby. Proto je snahou výrobců dodávat taková zařízení, která lze snadno uvést do provozu, jež se programují standardními prostředky a jejichž uživatelské rozhraní je přehledné a pro obsluhu snadno pochopitelné. Ovšem nezapomíná se ani na pořizovací cenu. Například u robotů hovoří statistiky o tom, že jejich cena za uplynulých patnáct let klesla o 75 %. Pokles ceny přitom není spojen s poklesem kvality ani omezením výkonu a množství funkcí. K tomu, aby toho bylo možné dosáhnout, je nutné zavádět zcela nové koncepce robotů a uplatňovat moderní řídicí prostředky.

Obr. 1.

Obr. 1. Automobilový průmysl patří k největším uživatelům robotů (roboty Fanuc na veletrhu Automatica)

Na veletrhu Automatica bude udělována cena Walter Reis – Innovation Award for Robotics, pojmenovaná po zakladateli a majiteli známé německé firmy Reis Robotics. Cílem udělování této ceny je podpořit inovace v robotice. Ve třech kategoriích budou předány ceny v celkové výši 24 000 eur.

Inovace v detailech

Inovace se ovšem neprojevují jen u nových koncepcí robotů či výrobních linek, ale i v detailech, jako jsou např. nejrůznější uchopovače. Na tom, jak rychle a spolehlivě je možné uchopit součást, s níž se má manipulovat, závisí výkonnost a bezpečnost celého manipulačního zařízení. Přitom je ale nutné myslet také na to, aby uchopovač byl co nejuniverzálnější a umožňoval rychlou změnu výrobního sortimentu.

Strojové vidění a zpracování obrazu

Oborem, který se v současné době bouřlivě rozvíjí, je strojové vidění a zpracování obrazu. I zde je trendem neustálé snižování ceny, umožněné především rostoucí sériovostí výroby, a zvyšování výkonu a rychlosti jak vlastního snímání, tak i zpracování obrazu. Většina aplikací systémů strojového vidění a zpracování obrazu je mimo průmyslovou oblast (jde především o zabezpečovací systémy nebo dopravní techniku), ovšem na veletrhu Automatica, vzhledem k jeho zaměření na průmyslovou automatizaci, budou představeny především systémy určené speciálně pro průmyslovou výrobu, kde je nutné respektovat mnohé specifické požadavky. Největším odběratelem těchto systémů v průmyslu je výroba automobilů a navazující strojírenská a plastikářská výroba. Systémy strojového vidění se zde používají především pro rychlou kontrolu tvaru a rozměrů, kompletnosti montáže a pro rozpoznávání dílů. Předností systémů strojového vidění je především rychlost – to, co dříve trvalo při manuální kontrole minuty, stihne automatická kontrolní stanice za sekundy, a také neúnavnost a neomylnost automatické kontroly.

Obr. 2.

Obr. 2. Vakuový uchopovač FX firmy Schmalz uzvedne až 250 kg

Systémy strojového vidění a zpracování obrazu ovšem nejsou jen záležitostí automobilového průmyslu. Stále častěji se používají např. ve sklářství pro kontrolu tvaru výrobků, v balicím průmyslu pro kontrolu kompletnosti balení, při výrobě nápojů pro kontrolu plnění lahví, při výrobě elektroniky pro kontrolu kompletnosti osazení desek plošných spojů apod. Každá aplikace má svoje specifické nároky, a systémy se proto navrhují na míru. Hlavní rozdíly jsou v programovém vybavení; technické prostředky jsou víceméně standardní, snad jen s odlišnostmi podle pracovních podmínek (vysoké teploty, hygienické provedení apod.). Ale také u programového vybavení je trendem vytvářet je z již předem hotových bloků. Šetří se tím doba potřebná k vývoji aplikace a jednotné ovládací rozhraní navíc usnadňuje obsluhu.

Výrobní, montážní a manipulační technika

V praxi se stále více uplatňují dodávky ucelených výrobních, montážních a manipulačních buněk, z nichž lze jako ze stavebnice snadno a rychle sestavit celou výrobní linku. K tomu je nutné, aby rozhraní mezi jednotlivými buňkami, ať jde o elektrické napájení, pneumatické rozvody nebo komunikační sběrnice, byla jednotná a standardizovaná. Standardizace proto bude jedním z významných témat veletrhu Automatica.

Automatica a čeští návštěvníci

Vzhledem k silné pozici, kterou má v Česku dopravní strojírenství a vyspělá průmyslová výroba vůbec, což jsou tradiční zákazníci pro robotiku, manipulační techniku a systémy zpracování obrazu, lze očekávat zájem o veletrh i ze strany českých odborníků na průmyslovou automatizaci. Výhodou je i snadná dostupnost Mnichova. Bližší informace o veletrhu najdou zájemci na webové adrese http://www.automatica-munich.com nebo se mohou obrátit na české zastoupení společnosti Messe München (Expo-Consult+Service, spol. s r. o.), kde je možné kromě údajů o veletrhu získat také informace o možnostech ubytování v Mnichově a společných zájezdech na veletrh Automatica.

(Bk)