Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Robotika, montážní a manipulační technika a strojové vidění v Evropě

Jasně strukturované výstavní spektrum je charakteristické pro veletrh Automatica, který se uskuteční 8. až 11. června 2010 v Mnichově. Veletrh se zaměřuje na tři oblasti: robotiku, montážní a manipulační techniku a strojové vidění a jeho dvouletý interval odpovídá cyklu inovací v těchto oborech. Veletrh se koná souběžně s veletrhem produktů pro solární energetiku Intersolar. Oba obory spojuje to, že využití ekologické solární energie stojí na moderním výrobním a montážním zařízení. Haly budou letos obsazeny tak, jak ukazuje plán výstaviště na obr. 1. Již podruhé se na veletrhu Automatica uskuteční nejdůležitější robotická konference ISR/Robotik 2010, která spojuje dvě akce: Mezinárodní symposium o robotice (ISR) a konferenci Robotik 2010.
 

Kolísání na trzích

 
Pořadatel Messe München GmbH spolupracuje při přípravě veletrhu Automatica 2010 s průmyslovými podniky a s odborným garantem, německým sdružením pro robotiku a automatizaci VDMA Robotik + Automation. Toto sdružení vydalo při příležitosti zmiňovaného veletrhu studii, která přibližuje hospodářskou situaci ve vystavovaných oborech.
 
Podle ní vzrostl obrat v oboru montážní a manipulační techniky v roce 2008 v Německu o 14 % na hodnotu 5,7 mld. eur, poté ho však velmi silně postihla krize. Obrat se v roce 2009 propadl o 36 % na 3,7 mld. eur. Lehké náznaky zlepšení, které se od třetího čtvrtletí minulého roku začaly objevovat v přijatých objednávkách komponent, by mohly v roce 2010 vést k mírnému zvýšení, o asi 5 %.
 
Obdobně se vyvíjel obor strojového vidění. Jeho obrat v Německu rostl nepřetržitě od roku 1999 a v roce 2008 dosáhl nejvyšší hodnoty: 1,2 mld. eur. V roce 2009 však podle předpokladů spadl o 30 % na úroveň z roku 2003, tedy zhruba na 850 mil. eur. Pro rok 2010 se očekává lehké oživení, které povede k nárůstu obratu o 5 %.
 
Podle nejnovější studie Evropského sdružení pro strojové vidění (EMVA) má Evropa silnou pozici ve vývoji a výrobě kamer pro strojové vidění. V posledních letech vzrostla poptávka po snadno ovladatelných a nepříliš nákladných standardních systémech, které začínají využívat malé a střední podniky. Pro náročné měřicí úlohy, jako např. v automobilovém průmyslu, lékařské technice nebo elektronice, jsou na trhu kvalitní, přizpůsobitelné systémy strojového vidění. Vzhledem k rostoucí poptávce a spolehlivé kontrole kvality je na evropském trhu ještě značný prostor pro uplatňování systémů strojového vidění ve všech odvětvích, především ale ve farmaceutickém, solárním, potravinářském a obalovém průmyslu, ale také v dopravě (dozor nad silničním provozem), v bezpečnostní technice, zemědělství, zdravotnictví a life science.
 

Trh s průmyslovými roboty

 
V Německu, na největším trhu s roboty v Evropě, dosáhl prodej robotů v roce 2008 špičkové hodnoty 15 200 jednotek. V Itálii, na druhém největším trhu Evropy, bylo zavedeno o 18 % robotů méně (4 800 jednotek). Především zákazníci z automobilového, gumárenského a plastikářského průmyslu podstatně snížili své investice do robotizace. Tento posun nemohl vykompenzovat ani nárůst prodeje robotů do všech ostatních průmyslových odvětví. Ve Francii, Španělsku, zemích Beneluxu, Švédsku a ve Velké Británii dodávky robotů stagnovaly nebo lehce klesaly.
 
V roce 2009 se počet nově instalovaných robotů ve světě podle nejnovějších odhadů Mezinárodní federace robotiky (IFR) propadl téměř o 50 % na 57 000 kusů. Stejně tomu bylo i v Evropě. Pro období mezi rokem 2010 a 2012 se předpovídá postupné zotavování. V Evropě by do roku 2012 mělo být opět dosaženo ročního objemu dodávek jako v nejlepších letech (obr. 2).
 

Malá hustota robotů v ČR

 
Instalace nových robotů v České republice klesly o 5 % již v roce 2008, kdy v ostatních zemích střední a východní Evropy vzrostly celkem o 39 %. Česká republika, jako země orientující se ve velké míře na export, pocítila dopady hospodářské a finanční krize už v roce 2008. Z obr. 2 je zřejmé, že v roce 2008 byly hlavními odběrateli robotů v ČR automobilový a chemický průmysl (obr. 3).
 
Jako měřítko pro rozšíření robotiky v jednotlivých zemích se používá tzv. hustota robotů, tedy počet průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců ve strojírenském průmyslu. Japonsko s hustotou robotů 361 je s velkým náskokem nejsilněji automatizovanou zemí. Následuje Německo (236) a Korejská republika (214). S 32 používanými roboty na 10 000 zaměstnanců ve strojírenském průmyslu je Česká republika zřetelně pod evropským průměrem (105).
 
Automobilový a dodavatelský průmysl, jakož i gumárenský a plastikářský průmysl byly v roce 2008 nejdůležitějšími zákazníky oboru průmyslových robotů v České republice (obr. 3). Roční dodávky robotů jsou s téměř 800 kusy ještě na relativně nízké úrovni. Rovněž malá hustota robotů ukazuje, že Česká republika má stále ještě obrovský potenciál, co se týče automatizace průmyslových výrobních zařízení.
 

Servisní robotika

 
Do konce roku 2008 bylo ve světě nainstalováno přibližně 60 000 servisních robotů pro profesionální použití, např. pro transport materiálu v továrnách, nemocnicích nebo ve veřejných budovách, pro práci v nebezpečných zónách, ve vodě nebo i ve vesmíru. Servisní roboty lze najít uvnitř v kravínech nebo venku na polích. Největší skupinu tvoří roboty pro obranu, záchranné akce a bezpečnost.
 
Prognózy pro rok 2009 až 2012 předpokládají prodej 49 000 dalších servisních robotů pro průmyslové použití. Představují hodnotu asi 10 mld. amerických dolarů. Značný nárůst využívání servisních robotů se očekává v oblastech, jako je obrana, záchranné akce a bezpečnost, rovněž u dojicích robotů, inspekčních robotů, robotů v logistice nebo v lékařské technice a mobilních robotických platforem.
 
Více než 7,1 mil. servisních robotů bylo do konce roku 2008 prodáno pro osobní a domácí použití. Jde především o robotické vysavače, sekačky i roboty pro zábavu a hry a vzdělávací roboty, jejichž tržní hodnota se pohybuje daleko pod cenou profesionálních servisních robotů. Zlevněné vstupenky a sponozorované dvoudenní zájezdy pro české a slovenské návštěvníky nabízí oficiální zástupce veletrhu, firma ECS. Více informací lze získat na adrese www.expocs.cz.
(ev)
 
Obr. 1. Plán výstaviště veletrhu Automatica 2010
Obr. 2. Světový prodej průmyslových robotů (v kusech) – v roce 2012 se prodej přiblíží výsledkům v roce 2002 (zdroj: VDMA Robotik + Automation)
Obr. 3. Odhadované roční dodávky průmyslových robotů v letech 2007 a 2008 v České republice podle jednotlivých odvětví (zdroj: VDMA Robotik + Automation)