Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Robotické příslušenství – špičková kompetence v oboru koncových efektorů

Bez vhodných modulů pro spojení robotických ramen a chapadel nemůže žádný robot plně využít svůj potenciál. Proto firma Schnuk od roku 1983 rozšířila svá standardní a speciální chapadla o různé moduly, díky nimž je využití robotů efektivnější a produktivnější. Nabízí nejen systémy pro výměnu nástrojů, rotační přívody a kompenzační jednotky, ale také měřicí systémy, senzory pro detekci kolize a obráběcí nástroje. Moduly jsou vzájemně konstrukčně a funkčně optimálně sladěné a zajišťují bezpečné spojení robotů a chapadel.

 Od jednoho dodavatele po celém světě

Robotické příslušenství od firmy Schunk zahrnuje rozsáhlý program modulů pro mechanické spojení, připojení snímačů i přívod napájení manipulačních zařízení a robotů. Rychlovýměnné systémy, rotační přívody, moduly ochrany proti kolizím a přetížení, snímače síly, stejně jako kompenzační jednotky a vkládací jednotky zajišťují optimální souhru mezi robotem a chapadlem. 

Výměnné systémy

Použitím výměnného systému Schunk se zvyšuje flexibilita, efektivita, počet cyklů a provozní bezpečnost stroje. Pomocí automatických a manuálních výměnných systémů je možné rychleji vyměňovat chapadla, nástroje a jiné efektory.

V oblasti automatizace nabízí Schunk nejširší sortiment komponent pro robotické úlohy s manipulací dílů od nejmenších velikostí až po těžké a objemné předměty. Díky široké nabídce přídavných modulů a příslušenství pro výměnné systémy Schunk se najde pro každou úlohu vhodné řešení. 

Automatizovaná precizní výměna nástroje

Při výměně chapadel, nástrojů a jiných efektorů může vhodné robotické příslušenství minimalizovat manuální činnosti, nebo je dokonce zcela nahradit. Zatímco kvalifikovaná obsluha bude potřebovat pro ruční výměnu pneumatického efektoru deset až třicet minut, redukuje rychlovýměnný systém Schunk stejnou činnost na pár sekund, přičemž vlastní uzamčení a odemčení proběhnou během několika milisekund.

Přínosy pro uživatele je možné shrnout do těchto bodů:

  • jednoduchá montáž, vzhledem k použití příruby podle ISO většinou bez přídavné mezidesky,
  • technicky propracované uzamykací systémy,
  • výměnné systémy pro každou úlohu. 

Přívody

Rotační přívody od firmy Schunk jsou moderním standardem pro širokou škálu použití tam, kde je třeba zajistit přívod napájení, médií a signálů u dílů s otáčením o velké množství otáček. K dispozici jsou rotační přívody DDF-SE (obr. 1), vhodné pro stacionární použití, např. na otočných stolech, a DDF-2 (obr. 2), určené pro mobilní použití, např. na ramenech robotů. Speciálně vyvinutá těsnění s dlouhou životností a hladkým chodem snižují počáteční krouticí moment a umožňují použít menší a úspornější pohony.

Rotační přívod DDF-2 od firmy Schunk s ocelovou hřídelí byl navržen cíleně pro velké síly a momenty vyskytující se u moderních robotů. 

Kompenzační jednotky

Spojování, montáž, vkládání, zakládání a vyjímání obrobků jsou v automatizaci každodenně se vyskytující úlohy. Aby nedošlo k poškození nástrojů nebo obrobků, zajišťují kompenzační jednotky Schunk s rotační a úhlovou kompenzací požadovanou flexibilitu mezi např. roboty a nástroji. Tím lze zabránit poruchám výrobních systémů způsobeným nepřesnostmi polohy a zvýšit spolehlivost procesu.

Kompenzační jednotky jsou schopné vyrovnávat odchylky polohy v osách X, YZ. Návrat do výchozí středové polohy je ovládán mechanicky. Kompenzační jednotky jsou vybavené snímači pro monitorování odchylky polohy a uzamčení spoje. 

Ochrana proti kolizi a přetížení

Kolizemi a přetížením robotů mohou vznikat škody na nástroji, obrobku nebo výrobním zařízení. V automatizovaném manipulačním procesu jsou monitorovací moduly Schunk účinným nástrojem pro bezpečnou výrobu a zamezení nákladným výrobním prostojům.

Jednotka OPR (obr. 3) obsahuje v jednom modulu kolizní snímač a ochranu proti přetížení kompenzací polohy v osách X, YZ. Je koncipována speciálně pro použití na malých robotech. Vzhledem k minimální době reakce spolehlivě zabraňuje škodám způsobeným kolizí nebo přetížením. Automatický návrat do výchozí polohy zajišťuje po nouzovém vypnutí rychlé znovuuvedení robotu do provozu bez manuálního zásahu. 

Snímače sil a momentů

Přesné snímače sil a momentů napomáhají robotům k potřebnému jemnému citu. Síly jsou snímačem přesně změřeny a údaje přeneseny do řídicí jednotky. To umožňuje velmi přesné přizpůsobení dráhy robotu. Výsledkem jsou konstantní síly a vyšší kvalita výrobního procesu.

Šestiosý snímač sil a momentů FT (obr. 4) firmy Schunk má vysokorychlostní výstup dat, možnost volit mezi čtyřmi komunikačními protokoly, možnost dálkového monitorování prostřednictvím sítě LAN, stejně jako možnost konfigurace prostřednictvím webového rozhraní. Je tak aktuálně nejvšestrannějším snímačem sil a momentů od firmy Schunk. Výhodou je také snadné ovládání a minimální náklady na uvedení do provozu. 

Tiché vysokorychlostní vřeteno pro dokonalé odjehlování

Flexibilní odjehlovací vřetena Schunk jsou schopná téměř zcela nahradit manuální odstraňování otřepů v automatizované výrobě. Pro flexibilní a roboticky řízené odjehlování pracují vysokofrekvenční vřetena s velkými otáčkami, přičemž jsou velmi tichá. Podle velikosti jsou vřetena flexibilní v axiálním a radiálním směru.

V automatizovaném odjehlování přesvědčují odjehlovací vřetena Schunk, která mají nastavitelný kompenzační zdvih, u typu FDB (obr. 5) radiální a u typu FDB-AC (obr. 6) axiální. Obě zajišťují maximální flexibilitu jak při robotickém odjehlování, tak i jako stacio­nární jednotka. 

Robotické příslušenství

Originální příslušenství Schunk rozšiřuje rozmanitost a oblast využití standardních modulů. Garantuje dlouhodobou funkčnost, spolehlivost a velkou přesnost. Nejvyšší kvalita a nejdelší životnost stojí rozhodně za vyzkoušení.

(SCHUNK Intec, s. r. o.)

Obr. 1. Rotační přívod DDF-SE, vhodný pro stacionární použití

Obr. 2. Rotační přívod DDF 2 pro ramena robotů

Obr. 3. Jednotka OPR současně detekuje kolizi, chrání před přetížením a umožňuje kompenzaci polohy

Obr. 4. Šestiosý snímač sil a momentů FT

Obr. 5. Odjehlovací vřeteno FDB

Obr. 6. Odjehlovací vřeteno FDB-AC