Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Robotická automatizace je nezbytná

Podle prohlášení Evropské komise ze dne 10. června 2008 vynaloží EU v příštích dvou letech na výzkum a investice v oblasti robotiky částku téměř 400 milionů eur. Agentura Associated Press pokládá tuto částku, která je dvojnásobkem výdajů vynakládaných v posledních letech, za jistou, neboť komise v prohlášení mj. uvádí, že evropští výrobci se v budoucnu bez robotické automatizace nebudou moci obejít. Komise odhaduje, že obrat v odvětví robotiky v Evropě poroste v příštích třech letech meziročně až o 15 %. Uvádí, že celkový počet servisních robotů v EU, typicky používaných v domácnostech, myčkách aut a v zemědělství, vzroste ze 40 000 jednotek v roce 2006 na 75 000 v roce 2010. Dále komise říká, že „automatizace má klíčovou úlohu při zajišťování udržitelné výroby a při minimalizaci plýtvání zdroji a pomáhá stárnoucí evropské společnosti vyrovnávat se s důsledky úbytku pracovní síly.“ V Evropě se vyrábí přibližně třetina všech průmyslových robotů. Podle International Federation of Robotics je současný roční obrat na celosvětovém trhu s průmyslovými roboty asi 4 miliardy eur.
[InTech e-News, 12. června 2008.]
(sk)