Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Robotice se v současnosti daří

Na každoroční tiskové konferenci německého profesního sdružení VDMA Robotics + Automation se jeho ředitel Patrick Schwarzkopf vyjádřil k úloze robotů a automatizace v současném hospodářství: „Využívání robotů a automatizace vytváří výborné příležitosti ke stabilnímu ekonomickému vývoji a vede k velmi kvalitním a ergonomickým pracovním místům a ke spolehlivým a cenově dostupným produktům. Obavy, že by v budoucnosti braly roboty lidem práci, jsou neopodstatněné. Lidé a roboty tvoří příhodný pár. Dokonce ani senzační zprávy o opaku nás nemohou ovlivnit, abychom přehlédli tuto skutečnost.“

 
V odvětví robotiky a automatizace bylo v Německu dosaženo v roce 2014 rekordního obratu – vzrostl o 9 % na 11,9 milionu eur. V tomto roce je očekáváno další 5% zvýšení obratu, takže koncem roku 2015 dosáhne obrat hodnoty 12 miliard eur. V prvních pěti měsících roku 2015 překročil objem zakázek loňský výsledek o 11 %. Poptávky přicházely především ze zahraničí. Největším exportním trhem je Čína, která stále více investuje do automatizační techniky, přičemž cílem je proniknout v budoucnosti na trh pokročilé techniky.
 

Roboty a automatizace neberou v Německu lidem práci

Na tiskové konferenci VDMA Robotics + Automation ve Frankfurtu nad Mohanem byl uveden příklad z německého automobilového průmyslu jako největšího odběratele průmyslových robotů. Tam v letech 2010 až 2014 počet průmyslových robotů vzrostl o 15 % na 92 000. Ve stejném období se počet zaměstnanců zvětšil o 10 % na 775 000. To ukazuje, že převažující obava, že automatizace bere lidem práci, není opodstatněná.
 
Druhým příkladem jsou Spojené státy americké, kam byly před několika lety navráceny průmyslové provozy přesunuté v minulosti do zemí s nízkými mzdami. Američané si uvědomili, jak důležitá je pro stálý růst silná průmyslová základna. Důvodem přesunu byla skutečnost, že se podniky zavedením automatizace stávají stále konkurenceschopnějšími.
 
Na tiskové konferenci VDMA Robotics + Automation byla komentována také studie banky ING-DiBa nazvaná Roboty přicházejí – důsledky pro německý pracovní trh, kvůli níž se strhl velký poprask. Studie založená na průzkumu tvrdí, že dříve nebo později bude 59 % zkoumaných pracovních míst v Německu ohroženo rostoucí mírou automatizace. To by odpovídalo 18 milionům pracovních míst.
 
Ve studii však nejsou vyčísleny příležitosti a nové profese, které se využitím robotů nabízejí. Autoři např. tvrdí, že 1,9 milionu kancelářských úředníků a sekretářek bude robotizováno a zůstane pouze 250 000 pracovních míst. „Z našeho pohledu to vůbec nejsou realistická očekávání,“ říká Schwarzkopf. Německé federální ministerstvo práce ověřovalo možnosti automatizace nikoliv z pohledu profesí, ale prováděných úkonů. Výsledkem bylo, že pouze 12 % všech pracovních míst je takového charakteru, že je lze velmi pravděpodobně automatizovat.
 
Jiná studie pod názvem Roboty při práci, publikovaná v únoru 2015, analyzuje vliv zvýšené míry automatizace na ekonomický vývoj sedmnácti zemí. Její autoři, Georg Graetz z Univerzity v Uppsale a Guy Michaels z Londýnské školy ekonomie a politických věd, zjistili, že větší využití robotů může zvýšit HDP o 10 % a produktivitu o 15 %. Odborníci nezjistili žádné snížení zaměstnanosti, ale zaznamenali zvýšení mezd. „Z toho vyvozujeme, že technický pokrok práci zhodnocuje,“ řekl Schwarzkopf.
 
V roce 2013 zjistila mezinárodní robotická asociace IFR ve své studii Pozitivní vliv robotů na zaměstnanost, že na každý instalovaný robot je zapotřebí tři až pět nových pracovních míst ve výrobě. Tento pozitivní vliv je také patrný v německém hospodářství. V letech 2010 až 2014 vzrostl počet robotů téměř o 20 % na 176 000. Ve stejném období celková zaměstnanost vzrostla o 1,6 milionu pracovních míst a dosáhla celkem 42,58 milionu míst. V minulých pěti letech bylo ve strojírenství vytvořeno 100 000 nových pracovních míst. V současnosti toto odvětví v Německu zaměstnává celkem 1 008 000 lidí.
 

Celosvětový růst v oboru robotiky

Podle průzkumu mezinárodní robotické asociace IFR bylo v roce 2014 po celém světě nově instalováno 225 000 robotů. To odpovídá meziročnímu růstu o 27 %. Evropa vykázala poměrně skromný, 4% růst, zatímco Severní Amerika výraznější – 8%. V Asii počet instalovaných robotů vzrostl o neuvěřitelných 42 % (obr. 1). Na tomto růstu se nejvíce podílela Čína. „Čína není spokojena se svou mírou využívání robotů. Čínská vláda vyhlásila strategii, podle níž se má země stát silnou inovativní robotickou zemí,“ říká předseda představenstva Robotics + Automation Hans-Dieter Baumtrog.
 
Rostoucí zájem o robotiku po celém světě se také odráží v rekordní účasti na předním veletrhu tohoto oboru, Automatica, který se uskuteční příští rok v Mnichově. Již dnes, rok před konáním veletrhu, je rezervováno 91 % výstavní plochy.
 

VDMA Robotics + Automation

Německé sdružení strojírenských firem VDMA (Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau) má přes 3 100 členů – především malých a středních strojírenských společností. Vzhledem k množství členů je jedním z největších a nejvýznamnějších průmyslových sdružení v Evropě. VDMA Robotics + Automation je samostatná profesní organizace v rámci VDMA a má 240 členů, firem z odvětví robotiky, montážních a manipulačních systémů a strojového vidění. Jejím cílem je podporovat odvětví robotiky a automatizace prostřednictvím různých služeb, mezi něž patří vypracovávání statistik a průzkumů trhu, marketingové služby, standardizace, public relation, veletržní aktivity, společenské akce a konference. Více informací lze nalézt na www.vdma.com/r+a.
(ev)
Obr. 1. Roční dodávky průmyslových robotů ve světových regionech (zdroj: IFR)