Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Robotec na veľtrhu Welding v Brne

číslo 5/2004

Robotec na veľtrhu Welding v Brne

Obr. 1.

Robotec, s. r. o., je moderná spoločnosť, ktorá projektuje a realizuje dodávky robotizovaných pracovísk OTC pre slovenský a český trh. Pracoviská sú realizované na zákazku, ako dodávky „na kľúč„, s poskytovaním kompletných servisných služieb. Na veľtrhu Welding spoločnosť po prvý krát predstaví nový rad robotov japonského výrobcu OTC Daihen, ktorý prináša mnohé vylepšenia v podobe zvýšenia výkonnosti, flexibilnosti či zjednodušenia obsluhy a údržby. Rad zváracích robotov AX bol naviac rozšírený o manipulačné roboty, ktoré boli vyvíjané v kooperácii so známou japonskou firmou NACHI. Pri konštrukcii robotov rady AX bol kladený veľký dôraz na optimalizáciu akcelerácie a presného zastavenia robota v požadovanej pozícii. Vďaka možnosti rýchleho presúvania ramena robota pri plnom zaťažení jeho pohonov a vďaka vysokovýkonnej riadiacej jednotke sa dosahuje až 15% skrátenie dĺžky pracovného cyklu. Programovanie a ovládanie robota uľahčuje programovacie rozhranie založené na operačnom systéme Windows. Roboty OTC Daihen sa vyznačujú vysokou opakovateľnou presnosťou a širokou škálou použitia od oblúkového zvárania cez bodové odporové zváranie až po manipuláciu s materiálom či striekanie. V expozícii spoločnosti robotec, s. r. o., v pavilóne V, stánok č. 34, si budú môcť návštevníci pozrieť synchronizáciu pohybov zváracích robotov a polohovadla pri simulácii oblúkového zvárania ako aj bodové odporové zváranie s použitím robota AX-MV166, dvojosého polohovadla a bodovacích klieští ARO.

robotec, s. r. o., tel.: +421 434 293 563, fax: +421 434 293 560, e-mail: robotec@robotec.sk, http://www.robotec.sk

Inzerce zpět