Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Robot s ohebným ramenem znamená převrat v montáži moderních letadel

Robot s ohebným ramenem znamená převrat v montáži moderních letadel

Britská spole schopné pracovat ve stísněných prostorách, např. v křídlech letadel, kde jsou tradiční roboty s kloubovými rameny nepoužitelné. Volný konec ramene – či spíše chapadla – nese otočné "zápěstí" Obr. 1. a mechanické rozhraní umožňující připojit různé nástroje vyvinuté společností OCRobotics. Úvodní zkoušky prokázaly, že hadovité rameno je dostatečně ohebné a současně tuhé k tomu, aby bylo s jeho pomocí možné uvnitř uzavřené konstrukce křídla např. nanášet těsnicí hmoty, za studena tvarovat kovové díly a provádět inspekční prohlídky. Nyní budou následovat důkladné funkční a provozní zkoušky. Společnost OCRobotics na projektu spolupracuje s firmami Airbus jako výrobcem letadel a Kuka, dodavatelem průmyslových robotů. Roboty značky Kuka tvoří základnu, která dopraví ohebné rameno k části konstrukce, v níž má pracovat.

V leteckém průmyslu se robotika prosazuje pomaleji než v automobilkách. Je tomu tak zejména pro požadovanou větší přesnost a menší tolerance během převážné části montážního procesu. Ohebné robotické rameno výrazně urychlí výrobu křídel a současně tím, že umožňuje dokonalejší kontrolu, zvýší jejich kvalitu. Roboty tohoto typu navíc nacházejí široké použití i mimo letectví. Zařízení od firmy OCRobotics se využívají také např. v jaderné technice (viz obrázek) či při bezpečnostních prohlídkách podezřelých vozidel apod. na dálku. Do budoucna chystá firma rozšířenou řadu těchto produktů, přičemž cílem bude nabídnout vhodné hadovitě ohebné rameno umožňující obsluhovat prostory jinak nedostupné s vy­užitím jakéhokoliv typu průmyslového robotu jako své základny.
[ARC Wire, 10. listopadu 2006.]

(sm)